COVID-19 Fight
15 matches in 6 dictionaries. Details
megszűnésnoun
  1. termination
   USA: təː·mʌ·neɪ'ʃʌ·n UK: təːmɪneɪʃn
  1. let-up
   USA: le'tʌ"p UK: letʌp
 1. law
  1. lapse
   USA: læ'ps UK: læps
  1. cessation
   USA: se"seɪ'ʃʌ·n UK: seseɪʃn
fájdalom megszűnéseexp
  1. ease from pain
   USA: iː'z fəː·m peɪ'n UK: iːz frɔm peɪn
havibaj megszűnésenoun
  1. menopause
   USA: me'nʌ·paʊ"s UK: menəpɔːʒ
összeköttetés megszűnésenoun
  1. black-out
   USA: blæ'kaʊ"t UK: blækaʊt
megszűnésnoun
  1. r Eingang
   'aɪngaŋ
   1. genitiveForm:
   2. Einganges
   3. Eingangs
megszűnésnoun
  1. figurative f extinction
láz megszűnéseundef
szerződés megszűnéseundef
szeretet megszűnése / elmúlásanoun
a parlamenti többség megszűnéséhez vezető átállásundef
 1. media
lehangoltság, rossz hangulat váratlan megszűnéseundef
 1. med
  1. literary vanescenza
 2. med
nyelvi elem önálló fejlődésének megszűnéseundef
munkaviszony megszűnése
Report or add missing word to a dictionary...