COVID-19 Fight
54 matches in 9 dictionaries. Details
megváltoztatv
  1. old translate
   USA: træ'nsleɪ"t UK: trænzleɪt
  1. revise
   USA: riː·vaɪ'z UK: rɪvaɪz
  1. Minden körülményt ismerve, módosították tervüket.
    1. Knowing all circumstances, they revised their plan.
  1. reverse
   USA: riː·vəː's UK: rɪvəːs
  1. informal leaven
   USA: le'vʌ·n UK: levn
  1. change
   USA: tʃeɪ'nʤ UK: tʃeɪnʤ
  1. amend
   USA: ʌ·me'nd UK: əmend
  1. A Parlament módosította a bevándorlási törvényt.
    1. The Parliament has amended the law on immigration.
  1. alter
   USA: ɔː'ltəː· UK: ɔːltər
megváltoztathatatlanadj
  1. unchangeable
   UK: ʌntʃeɪnʤəbl
  1. unalterable
   USA: ʌ·nɔː'ltəː·ʌ·bʌ·l UK: ʌnɔltərəbl
  1. immovable
   USA: ɪ"muː'vʌ·bʌ·l UK: ɪmuːvəbl
megváltoztathatatlanuladv
  1. unalterably
   USA: ʌ·nɔː'ltəː·ʌ·bliː· UK: ʌnɔːltərəbliː
megváltoztathatóadj
  1. reversible
   USA: riː·vəː'sʌ·bʌ·l UK: rɪvəːsəbl
megváltoztatottadj
  1. altered
   USA: ɔː'ltəː·d UK: ɔːltəd
büntetés megváltoztatásanoun
  1. commutation
   UK: kɔmjuːteɪʃn
magatartás megváltoztatásanoun
  1. about-face
   UK: əbaʊtfeɪs
vélemény megváltoztatásanoun
  1. about-face
   UK: əbaʊtfeɪs
forradalmasít, gyökeresen megváltoztatv
  1. revolutionized
   USA: re"vʌ·luː'ʃʌ·naɪ"zd UK: revəluːʃənaɪzd
(ez) teljesen megváltoztatja a helyzetetexp
  1. that makes all the difference
   USA: ðʌ·t meɪ'ks ɔː'l ðiː· dɪ'frʌ·ns UK: ðət meɪks ɔːl ðiː dɪfrəns
megváltoztathatatlanadj
(meg)változtathatóadj
megváltoztat,módosítv
megváltoztathatatlanadj
megváltoztatv
  1. zmienić
   perf
   1. firstPersonSingular:
   2. zmienię
   1. thirdPersonSingular:
   2. zmieni
 1. titokban
  1. podmienić
   perf
   1. firstPersonSingular:
   2. podmienię
   1. thirdPersonSingular:
   2. podmieni
jelentést megváltoztatva ismételv
  1. powtórzyć coś zmieniając znaczenie przekręcić
   perf
   1. firstPersonSingular:
   2. przekręcę
   1. thirdPersonSingular:
   2. przekręci
   1. seeAlso:
  2. powtórzyć coś zmieniając znaczenie przekręcać
   1. firstPersonSingular:
   2. przekręcam
   1. thirdPersonSingular:
   2. przekręca
   1. seeAlso:
megváltoztatundef
 1. arckifejezést
 2. arckifejezést
  1. old vernac straformare
 3. arckifejezést
  1. vernac old strafigurare
 4. időpontot
 5. rosszabbra, szándékosan
 6. rosszabbra, szándékosan
  1. literary falsare
  1. literary cangiare
 7. általában rosszabbra, nem feltétlenül szándékosan
megváltoztatásundef
 1. időponté
 2. véleményé, szándéké stb.
  1. modifica
   modífica
  1. literary cangiamento
Report or add missing word to a dictionary...