8 matches in 6 dictionaries. Details
megvalósulás1
  1. realization
   USA: riː'lʌ·zeɪ'ʃʌ·n UK: rɪəlaɪzeɪʃn
  1. materialization
   UK: mətɪərɪəlaɪzeɪʃn
  1. fulfilment
   UK: fʊlfɪlmənt
  1. fruition
   USA: fruː·ɪ'ʃʌ·n UK: fruːɪʃn
  1. effect
   USA: iː'fe·kt UK: ɪfekt
  1. Ez a határozat 2009. november 1-jén lép hatályba.
    1. This decision shall take effect on 1 November 2009.
megvalósulásnoun
  1. s Zustandekommen
   1. genitiveForm:
   2. Zustandekommens
megvalósulásnoun
jelenség lejátszódása, megvalósulása
előkészített bűntény megvalósulását megakadályozó magatartás
bűntény összes elemének megvalósulása
megvalósulás1
Report or add missing word to a dictionary...