18 matches in 6 dictionaries. Details
megvalósulv
  1. true / come -
   USA: truː' kʌ'm UK: truː kʌm
  1. materialize
   USA: mʌ·tɪ'riː·ʌ·laɪ"z UK: mətɪərɪəlaɪz
  1. come true
   USA: kʌ'm truː' UK: kʌm truː
megvalósulásnoun
  1. realization
   USA: riː'lʌ·zeɪ'ʃʌ·n UK: rɪəlaɪzeɪʃn
  1. materialization
   UK: mətɪərɪəlaɪzeɪʃn
  1. fulfilment
   UK: fʊlfɪlmənt
  1. fruition
   USA: fruː·ɪ'ʃʌ·n UK: fruːɪʃn
  1. effect
   USA: iː'fe·kt UK: ɪfekt
  1. Ez a határozat 2009. november 1-jén lép hatályba.
    1. This decision shall take effect on 1 November 2009.
megvalósulv
megvalósulásnoun
  1. s Zustandekommen
   1. genitiveForm:
   2. Zustandekommens
megvalósulv
megvalósulásnoun
megvalósulhatóundef
  1. avverabile
   avverábile
megvalósultadj
  1. realizzatosi
   realizzátosi
a gyakorlatban megvalósulundef
jelenség lejátszódása, megvalósulásaundef
előkészített bűntény megvalósulását megakadályozó magatartásundef
bűntény összes elemének megvalósulásaundef
megvalósultundef
megvalósulv
megvalósulásnoun
Report or add missing word to a dictionary...