COVID-19 Fight
223 matches in 8 dictionaries. Details
mellett állást foglalóadj
  1. committed
   USA: kʌ·mɪ'tʌ·d UK: kəmɪtɪd
mellettenoun
  1. pro
   USA: proʊ' UK: proʊ
mellett(e)v
  1. stand by
   USA: stæ'nd baɪ' UK: stænd baɪ
mellette elmegyv
  1. step by
   USA: ste'p baɪ' UK: step baɪ
mellette fekvőadj
  1. adjacent
   USA: ʌ·ʤeɪ'sʌ·nt UK: əʤeɪsnt
mellettemexp
  1. by my side
   USA: baɪ' maɪ' saɪ'd UK: baɪ maɪ saɪd
mellette maradv
  1. informal US stop by
   USA: stɔ'p baɪ' UK: stɔp baɪ
  1. stay by
   USA: steɪ' baɪ' UK: steɪ baɪ
mellettem ültexp
  1. she sat next to me
   USA: ʃiː' sæ't ne'ks tʌ· miː' UK: ʃiː sæt nekst tuː miː
mellette szólal felv
  1. second
   USA: se'kʌ·n UK: sɪkɔnd
mellette vanv
  1. be for
   USA: biː· frəː· UK: biː fəː
mellett kiállóadj
  1. committed
   USA: kʌ·mɪ'tʌ·d UK: kəmɪtɪd
mellett kitartóadj
  1. true-blue
   UK: truːbluː
mellett, melléexp
  1. next to
   USA: ne'ks tʌ· UK: nekst tuː
egymás mellettadv
  1. side by side
   USA: saɪ'd baɪ' saɪ'd UK: saɪd baɪ saɪd
  1. abreast
   USA: ʌ·bre'st UK: əbrest
oldala mellettadv
  1. alongside
   USA: ʌ·lɔː"ŋsaɪ'd UK: əlɔŋsaɪd
sír mellettnoun
  1. graveside
   USA: greɪ'vsaɪ"d UK: greɪvsaɪd
vki mellettexp
  1. next to sy
   USA: ne'ks tʌ· saɪ'
vmi mellettprep
  1. on
   USA: ɔ'n UK: ɔn
Report or add missing word to a dictionary...