COVID-19 Fight
147
matches in the
mindnoun USA: maɪ'nd UK: maɪnd
   1. He stored my mind with its first treasures, and stamped his character upon them all.
     1. Ő töltötte meg elmém raktárát első kincseivel, és ő nyomta rá bélyegét mindenre.
  1. How is it that this still lives in your mind?
    1. Hogyan is maradhatott ez meg az emlékezetedben?
   1. Had he changed his mind about his man?
     1. Talán megváltozott a véleménye róla?
   1. He changed his mind about the journey.
     1. Megváltoztatta szándékát az utazást illetően.
   1. What presence of mind she had!
     1. Istenem, milyen lélekjelenléte volt!
   2. Never can I forget her firm mind or her heavenly patience.
     1. Sose fogom elfelejteni, soha szilárd szellemét és isteni tűrését.
mindv intrans v USA: maɪ'nd UK: maɪnd
  1. Could you mind my bag for a moment while I go to the toilet?
    1. Vigyázna a táskámra amíg elszaladok a mosdóba?
mindv trans v USA: maɪ'nd UK: maɪnd
  1. I don't mind having a dog in the house so long as you take it out for a walk.
    1. Nem ellenzem, hogy tartsunk egy kutyát a házban addig, amíg to viszed sétálni.
  1. Could you mind my bag for a moment while I go to the toilet?
    1. Vigyázna a táskámra amíg elszaladok a mosdóba?
    1. Vigyázna a táskámra amíg elszaladok a mosdóba?
  1. I've a very great mind to give you a number-one kicking, said Billy.
    1. Nagy kedvem volna, hogy bemutassam rajtad az egyes számú rúgásomat - mondta Billy.
  2. Mind what I say!
    1. Jól figyelj arra amit mondok!
mind / be on your -v USA: maɪ'nd biː· ɔ'n yʊ'r UK: maɪnd biː ɔn jɔːr
mind / change one's -exp USA: maɪ'nd tʃeɪ'nʤ wʌ'nz UK: maɪnd tʃeɪnʤ wʌnz
mind / do you - if ...?exp USA: maɪ'nd duː' yuː' ʌ·f UK: maɪnd duː juː ɪf
mind / don't/doesn't -exp
mind / if you don't -exp
mind / if you don't - .exp
mind intent on a problemexp USA: maɪ'nd ɪ"nte'nt ɔ'n eɪ' prɔ'blʌ·m UK: maɪnd ɪntent ɔn eɪ prɔbləm
mind one's p's and q'sv
mind the step!exp USA: maɪ'nd ðiː· ste'p UK: maɪnd ðiː step
mind what i sayexp USA: maɪ'nd hwʌ't aɪ' seɪ' UK: maɪnd wɔt aɪ seɪ
mind / would you - ...ingexp USA: maɪ'nd wʊ'd yuː' ɪ'ŋ
mind youexp USA: maɪ'nd yuː' UK: maɪnd juː
mind you!exp USA: maɪ'nd yuː' UK: maɪnd juː
mind your eye!exp USA: maɪ'nd yʊ'r aɪ' UK: maɪnd jɔːr aɪ
mind your own businessexp USA: maɪ'nd yʊ'r oʊ'n bɪ'znʌ·s UK: maɪnd jɔːr oʊn bɪznəs
mind your stepexp USA: maɪ'nd yʊ'r ste'p UK: maɪnd jɔːr step
Report or add missing word to a dictionary...