COVID-19 Fight
95 matches in 9 dictionaries. Details
négyzetv
 1. math
  1. square
   USA: skwe'r UK: skweər
  1. A vizsgálati darab egy 300 mm oldalú, sík négyzet.
    1. The test piece is a flat square of side 300 mm.
  1. quadrat
   UK: kwɑdræt
négyzetesadj
  1. tetragonal
   UK: tetrəgənl
  1. square
   USA: skwe'r UK: skweər
négyzetes középértékexp
négyzetes kukoricaültető géppel dolgozikv
 1. agr
  1. check
   USA: tʃe'k UK: tʃek
négyzetes törvény(szerűség)exp
  1. square law
   USA: skwe'r lɔ' UK: skweər lɔː
négyzetgyöknoun
  1. square root
   USA: skwe'r ruː't UK: skweər ruːt
négyzetmérföldnoun
  1. square mile
   USA: skwe'r maɪ'l UK: skweər maɪl
négyzetméterexp
  1. square metre
   UK: skweər miːtər
  1. square meter
   USA: skwe'r miː'təː· UK: skweər miːtər
négyzetre emelv
  1. square
   USA: skwe'r UK: skweər
  1. Egy tágas, négyszögletes kamrában rejtették el az aranyat.
    1. They hid the treasure in a large square chamber.
  2. Tisztességes eljárásban volt része a tárgyalás során.
    1. He was given a square dealing during the trial.
négyzetyardexp
  1. super yard
   USA: suː'pəː· yɔ'rd UK: suːpər jɑd
pontos négyzetexp
  1. dead square
   USA: de'd skwe'r UK: ded skweər
2,59 négyzetkilométerexp
  1. square mile
   USA: skwe'r maɪ'l UK: skweər maɪl
0,836 négyzetméterexp
  1. super yard
   USA: suː'pəː· yɔ'rd UK: suːpər jɑd
négyszög, négyzet; térv
  1. square
   USA: skwe'r UK: skweər
  1. Egy tágas, négyszögletes kamrában rejtették el az aranyat.
    1. They hid the treasure in a large square chamber.
  2. Tisztességes eljárásban volt része a tárgyalás során.
    1. He was given a square dealing during the trial.
terület, négyzet terület, =10 000 négyzetméter, = 1 hektár =0.404687 föld holdexp
  1. are, area
   USA: əː· e'riː·ʌ· UK: ɑr eərɪə
öt a négyzetenexp
  1. five to the power two
   USA: faɪ'v tʌ· ðiː· paʊ'əː· tuː' UK: faɪv tuː ðiː paʊər tuː
négyzetnoun
  1. s Quadrat
   kva'draːt
   1. pluralForm:
   2. Quadrate
   1. genitiveForm:
   2. Quadrates
   3. Quadrats
négyzetesadj
négyzetgyöknoun
négyzetmérföldnoun
Report or add missing word to a dictionary...