404 matches in 9 dictionaries. Details
nélkülprep
  1. without
   USA: wɪ"ðaʊ't UK: wɪðaʊt
  1. wanting
   USA: wɔ'nɪ·ŋ UK: wɔntɪŋ
  1. sine
   USA: saɪ'n UK: sɪneɪ
  1. literary sans
   USA: sæ'nz UK: sænz
nélküleexp
  1. but for him
   USA: bʌ't frəː· ɪ"m UK: bət fəː hɪm
nélküliadj
  1. void
   USA: vɔɪ'd UK: vɔɪd
akadály nélküladj
  1. smooth
   USA: smuː'ð UK: smuːð
elfoglaltság/foglalkozás nélkülexp
  1. at a loose end
   USA: æ't eɪ' luː's e'nd UK: ət eɪ luːs end
ellenállás nélküladj
  1. unopposed
   USA: ʌ"nʌ·poʊ'zd UK: ʌnəpoʊzd
  1. unchecked
   USA: ʌ·ntʃe'kt UK: ʌntʃekt
ellenőrzés nélküladj
  1. unchecked
   USA: ʌ·ntʃe'kt UK: ʌntʃekt
ellenszolgáltatás nélküladv
  1. gratis
   USA: græ'tʌ·s UK: grætɪs
  1. free of charge
   USA: friː' ʌ·v tʃɔ'rʤ UK: friː ɔv tʃɑʤ
erőfeszítés nélkülexp
  1. an all out effort
   USA: ʌ·n ɔː'l aʊ't e'fəː·t UK: ən ɔːl aʊt efət
fedezet nélküladv
 1. fin
  1. short
   USA: ʃɔː'rt UK: ʃɔːt
félbeszakítás nélkülexp
  1. without intermission
   USA: wɪ"ðaʊ't ɪ"ntəː·mɪ'ʃʌ·n UK: wɪðaʊt ɪntəmɪʃn
félelem nélküladv
  1. dauntlessly
   UK: dɔːntlɪsliː
felelősség nélkülexp
  1. without recourse
   USA: wɪ"ðaʊ't riː'kɔː·rs UK: wɪðaʊt rɪkɔːs
felöltő nélküladj
  1. uncloaked
   UK: ʌnkloʊkt
feltétel nélkülexp
feltűnés nélküladv
  1. unobtrusively
   UK: ʌnəbtruːsɪvliː
fenntartás nélkülexp
  1. without reservation
   USA: wɪ"ðaʊ't re"zəː·veɪ'ʃʌ·n UK: wɪðaʊt rezəveɪʃn
  1. without qualification
   USA: wɪ"ðaʊ't kwɔ"lʌ·fʌ·keɪ'ʃʌ·n UK: wɪðaʊt kwɔlɪfɪkeɪʃn
  1. unreservedly
   UK: ʌnrɪzəːvɪdliː
gond nélkülexp
  1. no fuss
   USA: noʊ' fʌ's UK: noʊ fʌs
habozás nélkülexp
  1. nothing loath
   USA: nʌ'θɪ·ŋ loʊ'θ UK: nʌθɪŋ loʊθ
irányítás nélküladj
Report or add missing word to a dictionary...