18 matches in 5 dictionaries. Details
nahát!interj
  1. sakes!
   USA: seɪ'ks UK: seɪks
  1. sakes alive!
   USA: seɪ'ks ʌ·laɪ'v UK: seɪks əlaɪv
  1. now then!
   USA: naʊ' ðe'n UK: naʊ ðen
  1. i say!
   USA: aɪ' seɪ' UK: aɪ seɪ
  1. geez
   USA: ʤiː'z
nahátinterj
  1. nanu
   na'nuː
nahát !exp
  1. was du nicht sagst !
   'vas 'duː 'nɪçt 'zaːkst
nahát!undef
nahát!interj
nahát? (csak)ugyan?undef
nahát! ejha!interj
nahát! nana!undef
nahát! ujjé!interj
nicsak! nahát!interj
no! na! hát aztán! nahát!interj
mi(csoda)? nahát? ni!interj
jé! á! nahát!interj
ugyan! micsoda! nahát!pron
jé! nini! nahát! ejha!interj
jé! ejha! ejnye! nahát!interj
hát valóban/tényleg? csak nem? csakugyan? nahát?undef
Report or add missing word to a dictionary...