COVID-19 Fight
18 matches in 6 dictionaries. Details
napvilág2
 1. 622
  1. grass
   USA: græ's UK: grɑs
  1. daylight
   USA: deɪ'laɪ"t UK: deɪlaɪt
  1. day
   USA: deɪ' UK: deɪ
napvilágra hoz2
  1. reveal
   USA: riː·viː'l UK: rɪviːl
napvilágra jut2
  1. 1.1 slip out
   USA: slɪ'p aʊ't UK: slɪp aʊt
napvilágra kerül2
  1. come to light
   USA: kʌ'm tʌ· laɪ't UK: kʌm tuː laɪt
  1. come out
   USA: kʌ'm aʊ't UK: kʌm aʊt
napvilágra kerül (titok)2
  1. transpire
   USA: træ·nspaɪ'əː· UK: trænspaɪər
napvilág1
  1. e Welt
   'vɛlt
   1. pluralForm:
   2. Welten
   1. genitiveForm:
   2. Welt
napvilágra kerül2
  1. zutage treten
   tsu'taːgə 'treːtən
  1. zutage kommen
   tsu'taːgə 'kɔmən
napvilág1
napvilágundef
napvilágnoun
napvilágnálundef
napvilágot látundef
napvilágra hozundef
  1. figurative gen dissotterrare
  1. figurative gen disseppellire
napvilágra kerülundef
  1. figurative venire in pala
 1. ásatásból
  1. figurative venire alla luce
  1. figurative scoprirsi
  1. figurative saltare fuori
napvilág3
Report or add missing word to a dictionary...