22 matches in 6 dictionaries. Details
nem ismer elv
  1. disown
   USA: dɪ"soʊ'n UK: dɪsoʊn
  1. disclaim
   USA: dɪ"skleɪ'm UK: dɪskleɪm
  1. disavow
   USA: dɪ"sʌ·vaʊ' UK: dɪsəvaʊ
magáénak el nem ismertadj
  1. unowned
   UK: ʌnoʊnd
el nem ismertadj
  1. unrecognized
   USA: ʌ·nre'kʌ·gnaɪ"zd UK: ʌnrekəgnaɪzd
  1. unacknowledged
   UK: ʌnəknɔlɪʤd
el nem ismerésnoun
  1. disavowal
   UK: dɪsəvaʊəl
  1. denial
   USA: dʌ·naɪ'ʌ·l UK: dɪnaɪəl
el nem ismerésnoun
el nem ismerésnoun
nem ismer el
  1. disconoscere
   disconóscere
nem ismer el / fel
  1. misconoscere
   misconóscere
nem ismer el sajátjának
nem eléggé ismert3
 1. személy
apaság megtagadása / el nem ismerése
 1. az anya férje részéről
el nem ismerés
el nem ismert
nem ismeri el a saját aláírását
ellenkezést nem ismerőundef
el nem ismertundef
el nem ismerésundef
nem ismer el2
Report or add missing word to a dictionary...