nem tesznoun
nem tesz elegetv
  1. default
   USA: dʌ·fɔː'lt UK: dɪfɔːlt
nem tesz jót nekem ez aexp
  1. does not agree with me
   USA: dʌ·z nɔ't ʌ·griː' wʌ·ð miː' UK: doʊz nɔt əgriː wɪð miː
nem tesz meg vmitv
nem tesz semmitexp
  1. it makes no odds
   USA: ʌ·t meɪ'ks noʊ' ɔ'dz UK: ɪt meɪks noʊ ɔdz
nem tesz semmit.exp
  1. not at all.
   USA: nɔ't æ't ɔː'l UK: nɔt ət ɔːl
  1. not / - at all.
   USA: nɔ't æ't ɔː'l UK: nɔt ət ɔːl
  1. at / not - all.
   USA: æ't nɔ't ɔː'l UK: ət nɔt ɔːl
nem teszi fel a kalapjátexp
  1. remain uncovered
   USA: riː·meɪ'n ʌ·nkʌ'vəː·d UK: rɪmeɪn ʌnkʌvəd
kötelezettségének nem tesz elegetv
  1. default
   USA: dʌ·fɔː'lt UK: dɪfɔːlt
ne félj nem teszem!exp
  1. catch me doing it!
   USA: kæ'tʃ miː' duː'ɪ·ŋ ʌ·t UK: kætʃ miː duːɪŋ ɪt
nem a megfelelő alkalommal teszv
  1. mistime
   UK: mɪstaɪm
nemessé teszv
  1. gentle
   USA: ʤe'nʌ·l UK: ʤentl
  1. ennoble
   USA: e·noʊ'bʌ·l UK: ɪnoʊbl
nem lépi át a küszöbét/nem teszi be a lábátexp
  1. not darken door
   USA: nɔ't dɔ'rkʌ·n dɔː'r UK: nɔt dɑkən dɔːr
nem a ruha teszi az embertexp
  1. handsome is as handsome does
   USA: hæ'nsʌ·m ʌ·z e'z hæ'nsʌ·m dʌ·z UK: hænsəm ɪz əz hænsəm doʊz
nem a megfelelő alkalommal tesz vmitv
  1. mistime
   UK: mɪstaɪm
nem szívesen tesz meg vmitv
Report or add missing word to a dictionary...