COVID-19 Fight
nyilatkozatnoun
  1. statement
   USA: steɪ'tmʌ·nt UK: steɪtmənt
  1. A Greenpeace nyilatkozatot adott a sajtónak a vizsgálatról.
    1. Greenpeace issued a statement about the investigation to the press.
  1. showing
   USA: ʃoʊ'ɪ·ŋ UK: ʃoʊɪŋ
  1. pronouncement
   USA: prʌ·naʊ'nsmʌ·nt UK: prənaʊnsmənt
  1. profession
   USA: prʌ·fe'ʃʌ·n UK: prəfeʃn
  1. manifesto
   USA: mæ"nʌ·fe'stoʊ" UK: mænɪfestoʊ
  1. dictum, dicta
   USA: dɪ'ktʌ·m dɪ'ktʌ· UK: dɪktəm dɪktə
  1. declaration
   USA: de"kləː·eɪ'ʃʌ·n UK: dekləreɪʃn
nyilatkozat; (PHARE)noun
  1. declaration
   USA: de"kləː·eɪ'ʃʌ·n UK: dekləreɪʃn
nyilatkozatot teszv
  1. make a statement
   USA: meɪ'k eɪ' steɪ'tmʌ·nt UK: meɪk eɪ steɪtmənt
alkalmazkodási nyilatkozatexp
  1. declaration of conformity
   USA: de"kləː·eɪ'ʃʌ·n ʌ·v kʌ·nfɔː'rmʌ·tiː· UK: dekləreɪʃn ɔv kənfɔːmɪtiː
beilleszkedési nyilatkozatexp
  1. declaration of conformity
   USA: de"kləː·eɪ'ʃʌ·n ʌ·v kʌ·nfɔː'rmʌ·tiː· UK: dekləreɪʃn ɔv kənfɔːmɪtiː
hasonlósági nyilatkozatexp
  1. declaration of conformity
   USA: de"kləː·eɪ'ʃʌ·n ʌ·v kʌ·nfɔː'rmʌ·tiː· UK: dekləreɪʃn ɔv kənfɔːmɪtiː
hivatalos nyilatkozatexp
  1. official statement
   USA: ʌ·fɪ'ʃʌ·l steɪ'tmʌ·nt UK: əfɪʃl steɪtmənt
Jogi nyilatkozatnoun
  1. disclaimer
   USA: dɪ"skleɪ'məː· UK: dɪskleɪmər
megfelelőségi nyilatkozatexp
  1. compliance list
   USA: kʌ·mplaɪ'ʌ·ns lɪ'st UK: kəmplaɪəns lɪst
Finanszírozási Nyilatkozat (EU)exp
  1. Financial Memorandum
   USA: faɪ"næ'nʃʌ·l me"məː·æ'ndʌ·m UK: faɪnænʃl memərændəm
pártatlansági nyilatkozat (EU)exp
  1. declaration of impartiality
   USA: de"kləː·eɪ'ʃʌ·n ʌ·v ɪ"mpɔ"rʃiː·æ'lʌ·tiː· UK: dekləreɪʃn ɔv ɪmpɑʃɪælɪtiː
Finanszírozási Nyilatkozat Kiegészítése (EU)exp
  1. addendum to the Financial Memorandum
   USA: ʌ·de'dʌ·m tʌ· ðiː· faɪ"næ'nʃʌ·l me"məː·æ'ndʌ·m UK: ədendəm tuː ðiː faɪnænʃl memərændəm
pártatlansági nyilatkozat (PHARE)exp
  1. declaration of impartiality
   USA: de"kləː·eɪ'ʃʌ·n ʌ·v ɪ"mpɔ"rʃiː·æ'lʌ·tiː· UK: dekləreɪʃn ɔv ɪmpɑʃɪælɪtiː
megjegyzés, nyilatkozat, észrevételnoun
  1. comment
   USA: kɔ'me·nt UK: kɔment
ajánlattevő nyilatkozata (EU)exp
  1. statement of tenderers
   UK: steɪtmənt ɔv tendərəz
ajánlattevő nyilatkozata (PHARE)exp
  1. statement of a tenderer
   UK: steɪtmənt ɔv eɪ tendərər
korlátozott felelősségi nyilatkozatexp
  1. disclaimer
   USA: dɪ"skleɪ'məː· UK: dɪskleɪmər
a Finanszírozási Nyilatkozat kiegészítése - a Nyilatkozatban meghatározott célok, tevékenységek és várható költségek nagyobb arányú változását részletező, a szerződő felek által aláírt okmány. (PHARE)exp
  1. addendum to a Financing Memorandum
   USA: ʌ·de'dʌ·m tʌ· eɪ' faɪ·næ'nsɪ·ŋ me"məː·æ'ndʌ·m UK: ədendəm tuː eɪ faɪnænsɪŋ memərændəm
eskü alatt írott nyilatkozatnoun
  1. affidavit
   USA: æ"fʌ·deɪ'vʌ·t UK: æfɪdeɪvɪt
Finanszírozási Emlékeztető v. Nyilatkozat - Az az okmány, amelyet az Európai Bizottság és a partner ország írnak alá, a Phare finanszírozásra vontakozó döntést követően. Tartalmazza a vonatkozó Phare-program leírását, s a finanszírozási eljárást. (PHARE)exp
  1. Financing Memorandum
   USA: faɪ·næ'nsɪ·ŋ me"məː·æ'ndʌ·m UK: faɪnænsɪŋ memərændəm
Report or add missing word to a dictionary...