COVID-19 Fight
nyilvánvalóan4
  1. professedly
   UK: prəfestliː
  1. plainly
   USA: pleɪ'nliː· UK: pleɪnliː
  1. patently
   USA: pæ'tʌ·ntliː· UK: peɪtntliː
  1. palpably
   USA: pæ'lpʌ·bliː· UK: pælpəbliː
  1. obviously
   USA: ɔ'bviː·ʌ·sliː· UK: ɔbvɪəsliː
  1. manifestly
   USA: mæ'nʌ·fe·stliː· UK: mænɪfestliː
  1. evidently
   USA: e'vʌ·dʌ·ntliː· UK: evɪdəntliː
  1. conspicuously
   USA: kʌ·nspɪ'kyuː·ʌ·sliː· UK: kənspɪkjʊəsliː
  1. apparently
   USA: ʌ·pe'rʌ·ntliː· UK: əpærəntliː
  1. Miután ezzel nyilvánvalóan kudarcot vallottam, minden eshetőségre fölajánlom együttműködésemet.
    1. Since I have apparently failed at that, I suggest co-operation in any case.
nyilvánvaló(an)4
  1. apparently
   USA: ʌ·pe'rʌ·ntliː· UK: əpærəntliː
  1. Miután ezzel nyilvánvalóan kudarcot vallottam, minden eshetőségre fölajánlom együttműködésemet.
    1. Since I have apparently failed at that, I suggest co-operation in any case.
nyilvánvalóan mutat vmit2
úgy tűnik, hogy; nyilvánvalóan4
  1. apparently
   USA: ʌ·pe'rʌ·ntliː· UK: əpærəntliː
  1. Miután ezzel nyilvánvalóan kudarcot vallottam, minden eshetőségre fölajánlom együttműködésemet.
    1. Since I have apparently failed at that, I suggest co-operation in any case.
Report or add missing word to a dictionary...