COVID-19 Fight
25 matches in 6 dictionaries. Details
odaítélv
  1. knock down
   USA: nɔ'k daʊ'n UK: nɔk daʊn
  1. award
   USA: ʌ·wɔː'rd UK: əwɔːd
  1. adjudicate
   USA: ʌ·ʤuː'dɪ·keɪ"t UK: əʤuːdɪkeɪt
  1. adjudge
   USA: ʌ·ʤʌ'ʤ UK: əʤʌʤ
odaítélésnoun
  1. adjudication
   USA: ʌ·ʤuː"dʌ·keɪ'ʃʌ·n UK: əʤuːdɪkeɪʃn
szerződés odaítélése (EU)exp
  1. award of contract
   USA: ʌ·wɔː'rd ʌ·v kʌ·ntræ'kt UK: əwɔːd ɔv kɔntrækt
szerződést odaítél vkinekexp
  1. award a contract to sy
   USA: ʌ·wɔː'rd eɪ' kʌ·ntræ'kt tʌ· saɪ'
szerződést odaítél v.kinek (PHARE)exp
  1. (to) award a contract to sy
   USA: tʌ· ʌ·wɔː'rd eɪ' kʌ·ntræ'kt tʌ· saɪ'
pályázat - A Phare segély odaítélésének meghatározó formája. (PHARE)noun
  1. tender
   USA: te'ndəː· UK: tendər
közvetlen megállapodás - A szerződések odaítélésnek az a módja, amikor a szerződő hatóság a saját választása szerinti vállalkozóval közvetlenül tárgyal és szerződik. Ilyen megállapodás csak az 50.000 ECU értékhatárt el nem érő szerződéseknél köthető, vagyexp
gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat - A Phare szerződések odaítélésének záloga. Hagyományos árucikkeknél ez általában a legalacsonyabb ár. Szolgáltatásoknáál előre kidolgozott súlyozási rendszer alapján hasonlítják össze a szakmai és pénzügyi feltételeket.exp
szerződő tisztviselő - A szerződő hatóság által kinevezett személy, aki a szerződések odaítélésének menetéért felelős. Ő készíti elő a szükséges dokumentumokat és általában résztvesz az ajánlatok elbírálásában. Rendszerint a programirányítási egység (PMU)exp
  1. contracting officer
   USA: kɔ'ntræ·ktɪ·ŋ ɔː'fʌ·səː· UK: kəntræktɪŋ ɔfɪsər
szerződő hatóság - Az a hatóság, amely a szerződést a Phare eljárási szabályai szerint odaítéli; rendszerint valamely nemzeti programirányítási egység (PMU) vagy maga az Európai Bizottság. (PHARE)exp
  1. contracting authority
   USA: kɔ'ntræ·ktɪ·ŋ ʌ·θɔː'rʌ·tiː· UK: kəntræktɪŋ ɔːθɔrɪtiː
pénzügyi szabályzat - A szabályzat az Európai Unió általános költségvetésének IX. a külső segélynyújtást tartalmazó fejezetére vonatkozik. A Program végrehajtását illető szabályokat és eljárási rendet - különös tekintettel a pályázatok odaítélésére - tartexp
odaítélv
odaítélv
  1. árverésen zuschlagen
odaítélésnoun
  1. e Zusprechung
   'tsuːʃprɛçʊŋ
odaítélésnoun
  1. versenytárgyaláson r Zuschlag
   1. genitiveForm:
   2. Zuschlag
odaítél vkinek vmitexp
odaítélv
odaítélv
 1. bíró
odaítélésnoun
közbeszerzések odaítéléseexp
Report or add missing word to a dictionary...