COVID-19 Fight
odakötv
  1. tie
   USA: taɪ' UK: taɪ
  1. Hátrakötöm a hajam mikor úszni megyek.
    1. I tie my hair back when I go swimming.
  1. tie
   USA: taɪ' UK: taɪ
  1. tie on
   USA: taɪ' ɔ'n UK: taɪ ɔn
  1. rope
   USA: roʊ'p UK: roʊp
  1. make fast
   USA: meɪ'k fæ'st UK: meɪk fɑst
  1. hitch
   USA: hɪ'tʃ UK: hɪtʃ
  1. fasten
   USA: fæ'sʌ·n UK: fɑsn
odaköt vmihezv
  1. hitch
   USA: hɪ'tʃ UK: hɪtʃ
odakötöttadj
  1. attached
   USA: ʌ·tæ'tʃt UK: ətætʃt
odakötözv
  1. pinion
   USA: pɪ'nyʌ·n UK: pɪnɪən
Report or add missing word to a dictionary...