COVID-19 Fight
115
matches in the
order1 USA: ɔː'rdəː· UK: ɔːdər
   1. 'The sin and wickedness of the lower orders in this porochial district is frightful!
     1. Az alsóbb osztályok szörnyen elfajultak és elzüllöttek ebben az egyházközségben.
   1. He was made a knight of the Order of St George.
     1. A Szent György Lovagrend tagjává választották.
  1. Use the arrow keys up/down to change the order.
    1. A sorrendet a kurzornyilakkal módosíthatja.
  1. 330
   1. I acted on Mrs. Crupp's opinion, and gave the order at the pastry-cook's myself.
     1. Mindenben Cruppné tanácsa szerint jártam el, és magam adtam fel a rendelést a vendéglőben.
   2. 'Transferor' means the person who issues the first transfer order.
     1. Az átutaló az a személy, aki az első átutalási megbízást kiadja.
order2 2.2 USA: ɔː'rdəː· UK: ɔːdər
  1. Prohorov went to restore order and was brought back drunk.
    1. Prohorov kiment rendet teremteni, aztán részegen hozták haza.
   1. The engineer's orders were instantly carried out.
     1. A telepesek tüstént végrehajtották a mérnök utasításait.
  1. 61
  2. 355
 1. 6.3 2
  1. Remember this order!
    1. Ezt a parancsot el ne feledd!
order about2 2.2 USA: ɔː'rdəː· ʌ·baʊ't UK: ɔːdər əbaʊt
order arms!13 USA: ɔː'rdəː· ɔ'rmz UK: ɔːdər ɑmz
order in2 2.2 USA: ɔː'rdəː· ɪ'n UK: ɔːdər ɪn
order / in -13 USA: ɔː'rdəː· ɪ'n UK: ɔːdər ɪn
order in council13 USA: ɔː'rdəː· ɪ'n kaʊ'nsʌ·l UK: ɔːdər ɪn kaʊnsl
order / in - to13 USA: ɔː'rdəː· ɪ'n tʌ· UK: ɔːdər ɪn tuː
order of battle13 USA: ɔː'rdəː· ʌ·v bæ'tʌ·l UK: ɔːdər ɔv bætl
order of firing13 USA: ɔː'rdəː· ʌ·v faɪ'əː·rɪ·ŋ UK: ɔːdər ɔv faɪərɪŋ
order of layers13 USA: ɔː'rdəː· ʌ·v leɪ'əː·z UK: ɔːdər ɔv leɪəz
order of magnitude13 USA: ɔː'rdəː· ʌ·v mæ'gnʌ·tuː"d UK: ɔːdər ɔv mægnɪtjuːd
order of the day13 USA: ɔː'rdəː· ʌ·v ðiː· deɪ' UK: ɔːdər ɔv ðiː deɪ
Order of the Garter13 USA: ɔː'rdəː· ʌ·v ðiː· gɔ'rtəː· UK: ɔːdər ɔv ðiː gɑtər
order off2 2.2 USA: ɔː'rdəː· ɔː'f UK: ɔːdər ɔf
order on a bank13 USA: ɔː'rdəː· ɔ'n eɪ' bæ'ŋk UK: ɔːdər ɔn eɪ bæŋk
order! order!13 USA: ɔː'rdəː· ɔː'rdəː· UK: ɔːdər ɔːdər
Report or add missing word to a dictionary...