COVID-19 Fight
ordinary1 USA: ɔː'rdʌ·ne"riː· UK: ɔːdnriː
  1. Jeff was a perfectly ordinary boy.
    1. Jeff tökéletesen hétköznapi gyerek volt.
  2. He put the armchair back to its ordinary place near the fireplace.
    1. Visszatette a karosszéket rendes helyére, a kandalló mellé.
  3. The day looked very quiet and ordinary.
    1. A nap nagyon csöndesnek és átlagosnak ígérkezett.
ordinary3 USA: ɔː'rdʌ·ne"riː· UK: ɔːdnriː
ordinary3 USA: ɔː'rdʌ·ne"riː· UK: ɔːdnriː
  1. I thought emperors were wiser than ordinary men.
    1. Azt gondoltam, hogy a császárok bölcsebbek voltak a közönséges embereknél.
ordinary level1 USA: ɔː'rdʌ·ne"riː· le'vʌ·l UK: ɔːdnriː levl
ordinary rg run13
ordinary run of mankind13 USA: ɔː'rdʌ·ne"riː· rʌ'n ʌ·v mæ'nkaɪ'nd UK: ɔːdnriː rʌn ɔv mænkaɪnd
ordinary seaman1 USA: ɔː'rdʌ·ne"riː· siː'mʌ·n UK: ɔːdnriː siːmən
ordinary share1 USA: ɔː'rdʌ·ne"riː· ʃe'r UK: ɔːdnriː ʃeər
ordinary soldier1 USA: ɔː'rdʌ·ne"riː· soʊ'lʤəː· UK: ɔːdnriː soʊlʤər
Sunday in ordinary time13 USA: sʌ'ndiː" ɪ'n ɔː'rdʌ·ne"riː· taɪ'm UK: sʌndɪ ɪn ɔːdnriː taɪm
in the ordinary way13 USA: ɪ'n ðiː· ɔː'rdʌ·ne"riː· weɪ' UK: ɪn ðiː ɔːdnriː weɪ
out of the ordinary13 USA: aʊ't ʌ·v ðiː· ɔː'rdʌ·ne"riː· UK: aʊt ɔv ðiː ɔːdnriː
Report or add missing word to a dictionary...