COVID-19 Fight
100
matches in the
osztályv
  1. sort
   USA: sɔː'rt UK: sɔːt
  1. side
   USA: saɪ'd UK: saɪd
  1. section
   USA: se'kʃʌ·n UK: sekʃn
  1. school
   USA: skuː'l UK: skuːl
 1. edu
  1. remove
   USA: riː·muː'v UK: rɪmuːv
  1. rating
   USA: reɪ'tɪ·ŋ UK: reɪtɪŋ
  1. rate
   USA: reɪ't UK: reɪt
  1. rate
   USA: reɪ't UK: reɪt
  1. order
   USA: ɔː'rdəː· UK: ɔːdər
  1. Az alsóbb osztályok szörnyen elfajultak és elzüllöttek ebben az egyházközségben.
    1. 'The sin and wickedness of the lower orders in this porochial district is frightful!
  1. grade
   USA: greɪ'd UK: greɪd
 2. edu
  1. form
   USA: fɔː'rm UK: fɔːm
  1. department
   USA: dʌ·pɔ'rtmʌ·nt UK: dɪpɑtmənt
  1. A pénzügyi osztály ezen a hétvégén közös kirándulásra megy.
    1. The financial department is having an outing this weekend.
  1. class
   USA: klæ's UK: klɑs
  1. category
   USA: kæ'tʌ·gɔː"riː· UK: kætɪgəriː
osztály-adj
  1. divisional
   USA: dɪ·vɪ'ʒʌ·nʌ·l UK: dɪvɪʒənl
osztály (minösités a sportban)noun
  1. division
   USA: dɪ·vɪ'ʒʌ·n UK: dɪvɪʒn
osztályellentétexp
  1. class conflict
   USA: klæ's kʌ·nflɪ'kt UK: klɑs kɔnflɪkt
osztályelsőnoun
 1. edu
  1. top boy
   USA: tɔ'p bɔɪ' UK: tɔp bɔɪ
osztályfőnöknoun
  1. form master
   USA: fɔː'rm mæ'stəː· UK: fɔːm mɑstər
osztályharcnoun
  1. class war
   USA: klæ's wɔː'r UK: klɑs wɔːr
  1. class struggle
   USA: klæ's strʌ'gʌ·l UK: klɑs strʌgl
osztálykönyvnoun
  1. register
   USA: re'ʤʌ·stəː· UK: reʤɪstər
  1. grade book
   USA: greɪ'd bʊ'k UK: greɪd bʊk
osztálymérnökexp
  1. section engineer
   USA: se'kʃʌ·n e"nʤʌ·nɪ'r UK: sekʃn enʤɪnɪər
osztálynélküliadj
  1. classless
   USA: klæ'slʌ·s UK: klɑsləs
osztályon felüliadj
  1. premium
   USA: priː'miː·ʌ·m UK: priːmɪəm
  1. informal plush
   USA: plʌ'ʃ UK: plʌʃ
  1. de luxe
   UK: diː lʊks
osztályon felüli szállodaexp
  1. de luxe hotel
   UK: diː lʊks hoʊtel
osztályos nővérexp
  1. ward sister
   USA: wɔː'rd sɪ'stəː· UK: wɔːd sɪstər
osztályos takarítónőnoun
osztályozv
 1. textile
  1. staple
   USA: steɪ'pʌ·l UK: steɪpl
  1. refer
   USA: rʌ·fəː' UK: rɪfəːr
  1. rank
   USA: ræ'ŋk UK: ræŋk
  1. range
   USA: reɪ'nʤ UK: reɪnʤ
  1. mark
   USA: mɔ'rk UK: mɑk
  1. label
   USA: leɪ'bʌ·l UK: leɪbl
  1. itemize
   USA: aɪ'tʌ·maɪ"z UK: aɪtəmaɪz
  1. grade
   USA: greɪ'd UK: greɪd
  1. docket
   USA: dɔ'kʌ·t UK: dɔkɪt
 2. print
  1. distribute
   USA: dɪ"strɪ'byuː·t UK: dɪstrɪbjuːt
  1. classify
   USA: klæ'sʌ·faɪ" UK: klæsɪfaɪ
  1. class
   USA: klæ's UK: klɑs
  1. calendar
   USA: kæ'lʌ·ndəː· UK: kælɪndər
  1. assort
   USA: ʌ·sɔː'rt UK: əsɔːt
osztályoz, besorolv
  1. classify
   USA: klæ'sʌ·faɪ" UK: klæsɪfaɪ
osztályozatlanadj
  1. unsorted
   UK: ʌnsɔːtɪd
 1. econ
  1. ungraded
   UK: ʌngreɪdɪd
  1. unclassified
   USA: ʌ·nklæ'sʌ·faɪ"d UK: ʌnklæsɪfaɪd
osztályozhatatlanadj
  1. unclassifiable
   UK: ʌnklæsɪfaɪəbl
osztályozhatóadj
  1. classifiable
   USA: klæ'sʌ·faɪ"ʌ·bʌ·l UK: klæsɪfaɪəbl
osztályozottadj
  1. assorted
   USA: ʌ·sɔː'rtʌ·d UK: əsɔːtɪd
Report or add missing word to a dictionary...