COVID-19 Fight
48 matches in 7 dictionaries. Details
pályázatnoun
  1. competition
   USA: kɔ"mpʌ·tɪ'ʃʌ·n UK: kɔmpətɪʃn
  1. application
   USA: æ"plʌ·keɪ'ʃʌ·n UK: æplɪkeɪʃn
  1. Négy különböző állásra adtam be pályázatot.
    1. I have sent off applications for four different jobs.
pályázat - A Phare segély odaítélésének meghatározó formája. (PHARE)noun
  1. tender
   USA: te'ndəː· UK: tendər
pályázati dosszié (EU)exp
  1. tender dossier
   USA: te'ndəː· dɔː"siː·eɪ' UK: tendər dɔsɪeɪ
pályázati dosszié - Mindazon dokumentumokat tartalmazza, amelyek a pályázat kiírásához, lebonyolításához és eldöntéséhez szükségesek, beleértve mindazon információt is, amelyekre az ajánlattevőnek van az ajánlat megtételéhez szüksége. A pályázati dokumentexp
pályázati dosszié összeállítása (EU)exp
  1. assemble the tender dossier
   USA: ʌ·se'mbʌ·l ðiː· te'ndəː· dɔː"siː·eɪ' UK: əsembl ðiː tendər dɔsɪeɪ
pályázati dossziét összeállítexp
  1. assemble the tender dossier
   USA: ʌ·se'mbʌ·l ðiː· te'ndəː· dɔː"siː·eɪ' UK: əsembl ðiː tendər dɔsɪeɪ
pályázati dossziét összeállít (PHARE)exp
  1. (to) assemble the tender dossier
   USA: tʌ· ʌ·se'mbʌ·l ðiː· te'ndəː· dɔː"siː·eɪ' UK: tuː əsembl ðiː tendər dɔsɪeɪ
pályázati eljárás érvénytelenítése (EU)exp
  1. cancellation of the tender procedure
   USA: kæ"nsʌ·leɪ'ʃʌ·n ʌ·v ðiː· te'ndəː· proʊ·siː'ʤəː· UK: kænsəleɪʃn ɔv ðiː tendər prəsiːʤər
pályázati eljárás érvénytelenítése (PHARE)exp
  1. cancellation of the tender procedure
   USA: kæ"nsʌ·leɪ'ʃʌ·n ʌ·v ðiː· te'ndəː· proʊ·siː'ʤəː· UK: kænsəleɪʃn ɔv ðiː tendər prəsiːʤər
pályázati eljárás (EU)exp
pályázati felhívás - Az a dokumentum, amellyel a szerződő hatóság az érdekelt cégeket vagy szervezeteket felhívja, hogy tegyenek egy Phare-szerződésre ajánlatot. Egységesített formában tartalmazza az ajánlat benyújtásának feltételeit, a feladatmeghatározáexp
pályázati felhívás (EU)exp
  1. invitation to tender
   USA: ɪ"nvʌ·teɪ'ʃʌ·n tʌ· te'ndəː· UK: ɪnvɪteɪʃn tuː tendər
pályázati kiírásexp
  1. inviting applications
   USA: ɪ"nvaɪ'tɪ·ŋ æ"plʌ·keɪ'ʃʌ·nz UK: ɪnvaɪtɪŋ æplɪkeɪʃnz
  1. calling for tender
   USA: kɔː'lɪ·ŋ frəː· te'ndəː· UK: kɔːlɪŋ fəː tendər
pályázati tevékenység (EU)exp
  1. tendering operation
   USA: te'ndəː·ɪ·ŋ ɔ"pəː·eɪ'ʃʌ·n UK: tendərɪŋ ɔpəreɪʃn
pályázati tevékenység (PHARE)exp
  1. tendering operation
   USA: te'ndəː·ɪ·ŋ ɔ"pəː·eɪ'ʃʌ·n UK: tendərɪŋ ɔpəreɪʃn
pályázatot ír kiexp
  1. invite entries for a competition
   USA: ɪ"nvaɪ't e'ntriː·z frəː· eɪ' kɔ"mpʌ·tɪ'ʃʌ·n UK: ɪnvaɪt entrɪz fəː eɪ kɔmpətɪʃn
zárt pályázat - A nyílt pályázatokkal (open tendering) ellentétben ilyenkor csak a szerződő hatóságok által meghívott vállalkozók nyújthatnak be pályázatot. A vállalkozóknak eme előzetesen kiválasztott körét, az un. "rövid listát" (short-list) különféle fexp
nyílt pályázat (EU)exp
  1. open tendering
   USA: oʊ'pʌ·n te'ndəː·ɪ·ŋ UK: oʊpən tendərɪŋ
zárt pályázat (EU)exp
  1. restricted tendering
   USA: riː·strɪ'ktʌ·d te'ndəː·ɪ·ŋ UK: rɪstrɪktɪd tendərɪŋ
lead (pályázatot, diplomamunkát)v
  1. submit
   USA: sʌ·bmɪ't UK: səbmɪt
Report or add missing word to a dictionary...