COVID-19 Fight
104 matches in 6 dictionaries. Details
pénzügyiadj
  1. pecuniary
   USA: pe·kyuː'niː·e"riː· UK: pɪkjuːnɪəriː
  1. monetary
   USA: mɔ'nʌ·te"riː· UK: mʌnɪtriː
  1. financial
   USA: faɪ"næ'nʃʌ·l UK: faɪnænʃl
pénzügyi alap, tőke, anyagi forrásexp
pénzügyi beszámolónoun
  1. money article
   USA: mʌ'niː· ɔ'rtʌ·kʌ·l UK: mʌniː ɑtɪkl
pénzügyi bukásnoun
  1. crash
   USA: kræ'ʃ UK: kræʃ
pénzügyi előadóexp
  1. revenue officer
   USA: re'vʌ·nyuː" ɔː'fʌ·səː· UK: revənjuː ɔfɪsər
pénzügyi elszámoló szervezetekhez való hozzáférésexp
  1. financial network gateway
   USA: faɪ"næ'nʃʌ·l ne'twəː"k geɪ'tweɪ" UK: faɪnænʃl netwəːk geɪtweɪ
pénzügyi (EU)adj
  1. financial
   USA: faɪ"næ'nʃʌ·l UK: faɪnænʃl
pénzügyi irányító egység - A Phare Igazgatóság egyik részlege, amely a program belső adminisztrálásával, különösen a pénzügyi eljárásokkal foglalkozik. Kifizetés előtt minden számlát e részlegnek kell jóvéhagynia. (PHARE)exp
  1. financial management unit
   USA: faɪ"næ'nʃʌ·l mæ'nʌ·ʤmʌ·nt yuː'nʌ·t UK: faɪnænʃl mænɪʤmənt juːnɪt
pénzügyi kimutatásexp
  1. financial statement
   USA: faɪ"næ'nʃʌ·l steɪ'tmʌ·nt UK: faɪnænʃl steɪtmənt
pénzügyi krachnoun
  1. crash
   USA: kræ'ʃ UK: kræʃ
pénzügyi szabályzat - A szabályzat az Európai Unió általános költségvetésének IX. a külső segélynyújtást tartalmazó fejezetére vonatkozik. A Program végrehajtását illető szabályokat és eljárási rendet - különös tekintettel a pályázatok odaítélésére - tartexp
pénzügyi szabályzat (EU)exp
  1. financial regulations
   USA: faɪ"næ'nʃʌ·l re"gyʌ·leɪ'ʃʌ·nz UK: faɪnænʃl regjʊleɪʃnz
pénzügyi terv (PHARE)exp
  1. financial plan
   USA: faɪ"næ'nʃʌ·l plæ'n UK: faɪnænʃl plæn
pénzügyi vámexp
  1. revenue tax
   USA: re'vʌ·nyuː" tæ'ks UK: revənjuː tæks
pénzügyi zűrzavarexp
  1. money troubles
   USA: mʌ'niː· trʌ'bʌ·lz UK: mʌniː trʌblz
anyagi, pénzügyiadj
  1. financial
   USA: faɪ"næ'nʃʌ·l UK: faɪnænʃl
követelés (pénzügyi)noun
  1. liabilities
   USA: laɪ"ʌ·bɪ'lʌ·tiː·z UK: laɪəbɪlɪtɪz
költségvetés, pénzügyi terv (PHARE)noun
  1. budget
   USA: bʌ'ʤʌ·t UK: bʌʤət
fő pénzügyi vezetőexp
rosszul áll pénzügyilegexp
  1. his finances are low
   USA: hʌ·z faɪ'næ"nsʌ·z əː· loʊ' UK: hɪz faɪnænsɪz ɑr loʊ
Report or add missing word to a dictionary...