COVID-19 Fight
17 matches in 8 dictionaries. Details
palánk1
  1. planking
   USA: plæ'ŋkɪ·ŋ UK: plæŋkɪŋ
  1. plank
   USA: plæ'ŋk UK: plæŋk
  1. palisade
   USA: pæ"lʌ·seɪ'd UK: pælɪseɪd
  1. paling
   UK: peɪlɪŋ
  1. pale
   USA: peɪ'l UK: peɪl
  1. fence
   USA: fe'ns UK: fens
 1. 796
  1. backboard
   USA: bæ'kbɔː"d UK: bækbɔːd
palánk(kerítés)1
  1. palisade
   USA: pæ"lʌ·seɪ'd UK: pælɪseɪd
palánkkerítés3
  1. pale
   USA: peɪ'l UK: peɪl
palánkolás1
  1. battening
   USA: bæ'tʌ·nɪ·ŋ UK: bætnɪŋ
palánkra lökés hokiban1
  1. boarding
   USA: bɔː'rdɪ·ŋ UK: bɔːdɪŋ
palánksor1
 1. 629.5
  1. streak
   USA: striː'k UK: striːk
  1. strake
   UK: streɪk
belső palánkolás1
  1. skin
   USA: skɪ'n UK: skɪn
  1. skin of a ship
   USA: skɪ'n ʌ·v eɪ' ʃɪ'p UK: skɪn ɔv eɪ ʃɪp
átlapolt palánkolású csónak1
palánknoun
  1. e Planke
   'plaŋkə
   1. pluralForm:
   2. Planken
   1. genitiveForm:
   2. Planke
palánk1
 1. 355
palánk
 1. ókori római kat. tábor körül
 2. kosárlabda
 3. lóversenypályán
 4. lóversenypályán
 5. kosárlabda
  1. 6.3|3.3 6.3|3.3 speculo
 6. kosárlabda
  1. 6.3 specolo
   spécolo
 7. kosárlabda
  1. 6.3 lizza
palánkvár
szélvédő palánk1
 1. 631
palánk1
palánk1
palánk1
Report or add missing word to a dictionary...