COVID-19 Fight
palánknoun
  1. planking
   USA: plæ'ŋkɪ·ŋ UK: plæŋkɪŋ
  1. plank
   USA: plæ'ŋk UK: plæŋk
  1. palisade
   USA: pæ"lʌ·seɪ'd UK: pælɪseɪd
  1. paling
   UK: peɪlɪŋ
  1. pale
   USA: peɪ'l UK: peɪl
  1. fence
   USA: fe'ns UK: fens
 1. sports
  1. backboard
   USA: bæ'kbɔː"d UK: bækbɔːd
palánk(kerítés)noun
  1. palisade
   USA: pæ"lʌ·seɪ'd UK: pælɪseɪd
palánkkerítésadj
  1. pale
   USA: peɪ'l UK: peɪl
palánkolásnoun
  1. battening
   USA: bæ'tʌ·nɪ·ŋ UK: bætnɪŋ
palánkra lökés hokibannoun
  1. boarding
   USA: bɔː'rdɪ·ŋ UK: bɔːdɪŋ
palánksornoun
 1. naut
  1. streak
   USA: striː'k UK: striːk
  1. strake
   UK: streɪk
belső palánkolásnoun
  1. skin
   USA: skɪ'n UK: skɪn
  1. skin of a ship
   USA: skɪ'n ʌ·v eɪ' ʃɪ'p UK: skɪn ɔv eɪ ʃɪp
átlapolt palánkolású csónaknoun
Report or add missing word to a dictionary...