7 matches in 3 dictionaries. Details
pecsételv
  1. seal
   USA: siː'l UK: siːl
pecsételésnoun
  1. sealing
   USA: siː'lɪ·ŋ UK: siːlɪŋ
bélyeg; pecsét; pecsételnoun
  1. stamp
   USA: stæ'mp UK: stæmp
sorsa meg van pecsételveexp
  1. his fate is sealed
   USA: hʌ·z feɪ't ʌ·z siː'ld UK: hɪz feɪt ɪz siːld
pecsételésnoun
Report or add missing word to a dictionary...