COVID-19 Fight
428 matches in 17 dictionaries. Details
pit2 2.2 USA: pɪ't UK: pɪt
pit against sy13 USA: pɪ't ʌ·ge'nst saɪ'
pit against sy2 USA: pɪ't ʌ·ge'nst saɪ'
pit-a-pat2 2.1 UK: pɪtəpæt
pitch1 USA: pɪ'tʃ UK: pɪtʃ
pitch1 USA: pɪ'tʃ UK: pɪtʃ
   1. That was a good pitch! (baseball)
     1. Jó dobás volt! (baseball-ban)
  1. 629.5
  1. 78
   1. Here you can customize the pitch of the bell.
     1. Itt lehet beállítani a csengő hangmagasságát.
 1. 62
  1. The ship pitched up and down in the rough seas.
    1. A hajó fel-alá bukdácsolt a viharos tengeren.
pitch2 2.1 USA: pɪ'tʃ UK: pɪtʃ
  1. My bike hit a stone and I was pitched onto the road.
    1. Miután ráhajtottam egy kőre, a bicajomról az útra zuhantam.
pitch2 2.2 USA: pɪ'tʃ UK: pɪtʃ
 1. 2.1
  1. During this time public opinion was excited to the highest pitch.
    1. Ez alatt az idő alatt az általános izgalom a tetőpontra hágott.
  2. Supporters are not allowed to run into the football pitch during the match.
    1. A szurkolók nem szaladhatnak be a pályára a futballmeccs alatt.
  3. We pitched our tents under the trees on the seaside.
    1. Sátrainkat a tengerparti fák alatt vertük fel.
pitch and toss13 USA: pɪ'tʃ ʌ·nd tɔː's UK: pɪtʃ ənd tɔs
pitch a tent13 USA: pɪ'tʃ eɪ' te'nt UK: pɪtʃ eɪ tent
pitch-black3
pitch-blende1 USA: pɪ'tʃble"nd UK: pɪtʃblend
pitchblende1 USA: pɪ'tʃble"nd UK: pɪtʃblend
pitched battle13 USA: pɪ'tʃt bæ'tʌ·l UK: pɪtʃt bætl
pitched roof13 USA: pɪ'tʃt ruː'f UK: pɪtʃt ruːf
pitcher1 USA: pɪ'tʃəː· UK: pɪtʃər
 1. 6
  1. The pitcher which goes often to the well will be broken at last.
    1. Addig jár a korsó a kútra, míg el nem törik.
Report or add missing word to a dictionary...