COVID-19 Fight
plainnoun USA: pleɪ'n UK: pleɪn
  1. The surface of the Great Hungarian Plain was formed by the rivers.
    1. A Nagy-Alföld felszínét a folyók alakították.
  2. A rough path descended like a steep stair into the plain.
    1. Köves ösvény ereszkedett le meredek lépcsőként a lapályra.
  3. The marsh ended in a broad plain where a light twinkled.
    1. A mocsár széles síkságban végződött, s azon valami fény pislákolt.
  1. We are seen now from far across this plain.
    1. A síkon most is messziről látnak bennünket.
plainadv USA: pleɪ'n UK: pleɪn
  1. His instruction was plain enough, and we followed him.
    1. Utasítása elég érthető volt, megindultunk hát utána.
  1. That much was plain from the banking activities.
    1. Ennyi volt világos a banki ügyletekből.
plain as pikestaffexp UK: pleɪn əz paɪkstɑf
plain chantexp USA: pleɪ'n tʃæ'nt UK: pleɪn tʃɑnt
plain chocolateexp USA: pleɪ'n tʃɔː'klʌ·t UK: pleɪn tʃɔklət
plain cookexp USA: pleɪ'n kʊ'k UK: pleɪn kʊk
plain cookingexp USA: pleɪ'n kʊ'kɪ·ŋ UK: pleɪn kʊkɪŋ
plain dealerexp USA: pleɪ'n diː'ləː· UK: pleɪn diːlər
plain dealingexp USA: pleɪ'n diː'lɪ·ŋ UK: pleɪn diːlɪŋ
plain sailingexp USA: pleɪ'n seɪ'lɪ·ŋ UK: pleɪn seɪlɪŋ
plain speechexp USA: pleɪ'n spiː'tʃ UK: pleɪn spiːtʃ
plain teaexp USA: pleɪ'n tiː' UK: pleɪn tiː
plain textexp USA: pleɪ'n te'kst UK: pleɪn tekst
plain-clothes detectiveexp USA: pleɪ'nkloʊ'z dʌ·te'ktɪ·v UK: pleɪnkloʊðz dɪtektɪv
plain-clothes mannoun USA: pleɪ'nkloʊ'z mæ'n UK: pleɪnkloʊðz mæn
plainclothes mannoun USA: pleɪ'nkloʊ'z mæ'n UK: pleɪnkloʊðz mæn
plain-clothes policemanexp USA: pleɪ'nkloʊ'z pʌ·liː'smʌ·n UK: pleɪnkloʊðz pəliːsmən
plain-leaved parsleyexp
Report or add missing word to a dictionary...