COVID-19 Fight
27 matches in 7 dictionaries. Details
porzónoun
  1. stamen
   UK: steɪmən
  1. old pounce
   USA: paʊ'ns UK: paʊns
porzós kecskefűnoun
porzós virág (növ)exp
  1. staminate flower
   UK: stæmɪneɪt flaʊər
porzószálnoun
  1. stamen
   UK: steɪmən
  1. phalanx, phalanges
   USA: feɪ'læ·ŋks fʌ·leɪ'nʤʌ·z UK: fælæŋks fəlænʤiːz
porzótartónoun
  1. sandbox
   USA: sæ'ndbɔ"ks UK: sændbɔks
porzónoun
  1. old r Sand
   'zant
   1. pluralForm:
   2. Sande
   1. genitiveForm:
   2. Sandes
   3. Sands
porzószálnoun
porzótartónoun
  1. old m poudrier
porzóundef
porzónoun
  1. old polvere
   f pólvere
  1. old literary polve
   f
porzó-adj
porzós virágundef
porzószálundef
porzószálnoun
 1. bot
porzószálak eltávolításanoun
porzószállal kapcsolatosadj
porzótartóundef
porzótokundef
 1. bot.
porzóval beszórundef
 1. írást
porzóval beszórtundef
 1. írás
Report or add missing word to a dictionary...