COVID-19 Fight
48 matches in 2 dictionaries. Details
proof1 USA: pruː'f UK: pruːf
  1. There was no proof of the accusation, and the man vehemently denied the charge.
    1. A vádnak nem volt bizonyítéka, és a férfi minden erejéből tagadta a vádat.
  2. With this action he gave proof of his bravery.
    1. Ezzel a tettével bizonyságot tett bátorságáról.
   1. The proof of the pudding is in the eating.
     1. A puding próbája az evés.
   1. The proof of the pudding (is in the eating).
     1. A puding próbája az, hogy megeszik.
   1. It says on the bottle that it's 70 percent proof. (alcoholic drink)
     1. A címke szerint 70 fokos. (ital)
  1. 66
 1. 655
proof2 2.2 USA: pruː'f UK: pruːf
 1. 655|7 655|7
  1. Have you got any proof on you?
    1. Tudja igazolni a személyazonosságát?
  2. They gave her a gold watch as a proof of their regard.
    1. Egy aranyórát adtak neki elismerésük jeleként.
proof3 USA: pruː'f UK: pruːf
 1. 7.3
  1. The warehouse has fireproof doors.
    1. A raktárnak tűzbiztos ajtói vannak.
  2. My watch is waterproof so I never take it off when I go swimming.
    1. Vízálló az órám, így sosem veszem le úszáskor.
proof against sg13
proofing1 USA: pruː'fɪ·ŋ UK: pruːfɪŋ
proof mark13 USA: pruː'f mɔ'rk UK: pruːf mɑk
proof of acceptance13 USA: pruː'f ʌ·v ʌ·kse'ptʌ·ns UK: pruːf ɔv əkseptəns
proof of acceptance13 USA: pruː'f ʌ·v ʌ·kse'ptʌ·ns UK: pruːf ɔv əkseptəns
proof of receipt13 USA: pruː'f ʌ·v riː·siː't UK: pruːf ɔv rɪsiːt
proof of receipt13 USA: pruː'f ʌ·v riː·siː't UK: pruːf ɔv rɪsiːt
proof-read2 USA: pruː'friː"d UK: pruːfriːd
proof-reader1 UK: pruːfriːdər
proof-reader13 UK: pruːfriːdər
proof-reading1 USA: pruː'friː"dɪ·ŋ UK: pruːfriːdɪŋ
proof-reading2 USA: pruː'friː"dɪ·ŋ UK: pruːfriːdɪŋ
proof spirit13 USA: pruː'f spɪ'rʌ·t UK: pruːf spɪrɪt
of proof13 USA: ʌ·v pruː'f UK: ɔv pruːf
of proof3 USA: ʌ·v pruː'f UK: ɔv pruːf
Report or add missing word to a dictionary...