COVID-19 Fight
propernoun USA: prɔ'pəː· UK: prɔpər
 1. old
  1. I feel as if you were my property.'
    1. Valahogy úgy nézek rád, mintha a saját tulajdonom volnál.
    1. Valahogy úgy nézek rád, mintha a saját tulajdonom volnál.
  2. Yes; he has very good property in Dorsetshire.
    1. Igen; szép birtoka van Dorsetshire-ben.
    1. Igen; szép birtoka van Dorsetshire-ben.
 2. old
  1. One of the properties of copper is that it conducts heat and electricity very well.
    1. A réz egyik tulajdonsága, hogy a hőt és az elektromosságot is jól vezeti.
    1. A réz egyik tulajdonsága, hogy a hőt és az elektromosságot is jól vezeti.
  1. We'll do it all properly, like the book.
    1. Mindent rendesen csinálunk, a könyv szerint.
properadj USA: prɔ'pəː· UK: prɔpər
  1. slang
   1. And the proper kind of a Lothario, too!
     1. Egy valódi, hamisítatlan Don Juan.
   1. I was angry perhaps at first, but my anger soon began to take a proper direction.
     1. Eleinte talán haragudtam, de a harag csakhamar helyes irányba terelődött.
   2. Generosity is a very fine thing, at a proper time and within due limits.
     1. Szép dolog a nagylelkűség, megfelelő időben s kellő határok közt.
 1. old
properadv USA: prɔ'pəː· UK: prɔpər
proper fractionexp USA: prɔ'pəː· fræ'kʃʌ·n UK: prɔpər frækʃn
proper law of the contractexp USA: prɔ'pəː· lɔ' ʌ·v ðiː· kʌ·ntræ'kt UK: prɔpər lɔː ɔv ðiː kɔntrækt
proper motionexp USA: prɔ'pəː· moʊ'ʃʌ·n UK: prɔpər moʊʃn
proper nameexp USA: prɔ'pəː· neɪ'm UK: prɔpər neɪm
proper nounexp USA: prɔ'pəː· naʊ'n UK: prɔpər naʊn
proper useexp USA: prɔ'pəː· yuː'z UK: prɔpər juːz
properlyadv USA: prɔ'pəː·liː· UK: prɔpəliː
  1. It is not easy to learn how to pronounce English words properly.
    1. Nem könnyű megtanulni, hogyan kell helyesen kiejteni az angol szavakat.
  1. She was properly dressed.
    1. Alkalomhoz illően volt öltözve.
  2. If you stay in the sun, protect your head properly with a hat or scarf.
    1. Ha a napon tartózkodsz, kalappal vagy kendővel védd megfelelően a fejedet.
properly so calledexp USA: prɔ'pəː·liː· soʊ' kɔː'ld UK: prɔpəliː soʊ kɔːld
properly speakingexp USA: prɔ'pəː·liː· spiː'kɪ·ŋ UK: prɔpəliː spiːkɪŋ
propertiedadj UK: prɔpətɪd
propertiesnoun USA: prɔ'pəː·tiː·z UK: prɔpətɪz
propertynoun USA: prɔ'pəː·tiː· UK: prɔpətiː
   1. I feel as if you were my property.'
     1. Valahogy úgy nézek rád, mintha a saját tulajdonom volnál.
   2. His property in money amounted to nearly three thousand pounds.
     1. Készpénzvagyona majdnem háromezer fontra rúgott.
   1. He owns a number of properties in the centre of Brussels.
     1. Számos ingatlannal rendelkezik Brüsszel belvárosában.
   2. Yes; he has very good property in Dorsetshire.
     1. Igen; szép birtoka van Dorsetshire-ben.
  1. One of the properties of copper is that it conducts heat and electricity very well.
    1. A réz egyik tulajdonsága, hogy a hőt és az elektromosságot is jól vezeti.
property damageexp USA: prɔ'pəː·tiː· dæ'mʌ·ʤ UK: prɔpətiː dæmɪʤ
property managementnoun USA: prɔ'pəː·tiː· mæ'nʌ·ʤmʌ·nt UK: prɔpətiː mænɪʤmənt
property taxnoun USA: prɔ'pəː·tiː· tæ'ks UK: prɔpətiː tæks
property-mannoun
property-roomnoun
Report or add missing word to a dictionary...