COVID-19 Fight
21 matches in 3 dictionaries. Details
proposev intrans v USA: prʌ·poʊ'z UK: prəpoʊz
  1. Did you really understand what I proposed?
    1. Megértette ön igazán, amit én ajánlottam?
proposev trans v USA: prʌ·poʊ'z UK: prəpoʊz
   1. Did you really understand what I proposed?
     1. Megértette ön igazán, amit én ajánlottam?
     1. Megértette ön igazán, amit én ajánlottam?
   2. He proposed that I should talk directly to the boss.
     1. Azt javasolta, hogy közvetlenül a főnökkel beszéljek.
  1. I remember the night Greg proposed to me.
    1. Emlékszem arra az estére, mikor Greg megkérte a kezemet.
propose a toastexp USA: prʌ·poʊ'z eɪ' toʊ'st UK: prəpoʊz eɪ toʊst
proposedadj USA: prʌ·poʊ'zd UK: prəpoʊzd
propose doingexp USA: prʌ·poʊ'z duː'ɪ·ŋ UK: prəpoʊz duːɪŋ
propose marriageexp USA: prʌ·poʊ'z me'rɪ·ʤ UK: prəpoʊz mærɪʤ
proposernoun UK: prəpoʊzər
propose to a girlexp USA: prʌ·poʊ'z tʌ· eɪ' gəː'l UK: prəpoʊz tuː eɪ gəːl
propose to doexp USA: prʌ·poʊ'z tʌ· duː' UK: prəpoʊz tuː duː
man proposes god disposesexp USA: mæ'n prʌ·poʊ'zʌ·z gɔ'd dɪ"spoʊ'zʌ·z UK: mæn prəpoʊzɪz gɔd dɪspoʊzɪz
the object i propose to myselfexp USA: ðiː· ʌ·bʤe'kt aɪ' prʌ·poʊ'z tʌ· maɪ"se'lf UK: ðiː ɔbʤɪkt aɪ prəpoʊz tuː maɪself
proposed urban development measuresundef
propose (for)undef
proposerundef
proposesundef
Man proposes, God disposes.undef
Within the framework of the proposed urban-planning development ...undef
proposerv intrans v
 1. old
 2. relig
Report or add missing word to a dictionary...