protekciónoun
  1. push
   USA: pʊ'ʃ UK: pʊʃ
  1. slang pull
   USA: pʊ'l UK: pʊl
  1. slang drag
   USA: dræ'g UK: dræg
  1. back-stair influence
   UK: bæksteər ɪnflʊəns
protekciója van vkinélexp
  1. have a pull with sy
   USA: hæ'v eɪ' pʊ'l wʌ·ð saɪ'
protekciója/befolyása vanexp
  1. have influence
   USA: hæ'v ɪ'nfluː·ʌ·ns UK: hæv ɪnflʊəns
protekciót bevetv
  1. lay on influence for sy
   USA: leɪ' ɔ'n ɪ'nfluː·ʌ·ns frəː· saɪ'
protekciót keresv
  1. lobby
   USA: lɔ'biː· UK: lɔbiː
protekciót vesz igénybev
  1. pull strings
   USA: pʊ'l strɪ'ŋz UK: pʊl strɪŋz
protekcióval élv
  1. use one's influence
   USA: yuː'z wʌ'nz ɪ'nfluː·ʌ·ns UK: juːz wʌnz ɪnflʊəns
Report or add missing word to a dictionary...