COVID-19 Fight
przeprowadzićperf v
 1. firstPersonSingular:
 2. przeprowadzę
 1. thirdPersonSingular:
 2. przeprowadzi
 1. seeAlso:
 1. transakcję
  1. tranzakciót lebonyolít
przeprowadzićperf v
 1. firstPersonSingular:
 2. przeprowadzę
 1. thirdPersonSingular:
 2. przeprowadzi
 1. seeAlso:
 1. przez coś kogoś
  1. vmin vkit átvezet
przeprowadzić dochodzenieperf v
 1. firstPersonSingular:
 2. przeprowadzę
 1. thirdPersonSingular:
 2. przeprowadzi
 1. seeAlso:
przeprowadzić egzaminperf v
 1. firstPersonSingular:
 2. przeprowadzę
 1. thirdPersonSingular:
 2. przeprowadzi
 1. seeAlso:
przeprowadzić sięperf v
 1. firstPersonSingular:
 2. przeprowadzę się
 1. thirdPersonSingular:
 2. przeprowadzi się
przeprowadzić śledztwov
 1. firstPersonSingular:
 2. przeprowadzę
 1. thirdPersonSingular:
 2. przeprowadzi
 1. seeAlso:
Report or add missing word to a dictionary...