COVID-19 Fight
részletezésnoun
  1. specifying
   USA: spe'sʌ·faɪ"ɪ·ŋ UK: spesɪfaɪɪŋ
  1. specification
   USA: spe"sʌ·fɪ·keɪ'ʃʌ·n UK: spesɪfɪkeɪʃn
  1. specialization
   USA: spe"ʃʌ·lʌ·zeɪ'ʃʌ·n UK: speʃəlaɪzeɪʃn
  1. itemization
   UK: aɪtəmaɪzeɪʃən
  1. item
   USA: aɪ'tʌ·m UK: aɪtəm
  1. detail
   USA: diː'teɪ·l UK: diːteɪl
  1. A felügyelő leült, és szakszerű részletezésbe fogott.
    1. The inspector sat down and went into technical details.
részletezéseknoun
  1. specifications
   USA: spe"sʌ·fɪ·keɪ'ʃʌ·nz UK: spesɪfɪkeɪʃnz
Report or add missing word to a dictionary...