COVID-19 Fight
47 matches in 7 dictionaries. Details
részt vesz2
  1. stand in
   USA: stæ'nd ɪ'n UK: stænd ɪn
  1. participate
   USA: pɔ·rtɪ'sʌ·peɪ"t UK: pɑtɪsɪpeɪt
  1. join in
   USA: ʤɔɪ'n ɪ'n UK: ʤɔɪn ɪn
  1. engage
   USA: e·ngeɪ'ʤ UK: ɪngeɪʤ
  1. attend
   USA: ʌ·te'nd UK: ətend
  1. assist
   USA: ʌ·sɪ'st UK: əsɪst
részt vesz benne13
  1. take a share in
   USA: teɪ'k eɪ' ʃe'r ɪ'n UK: teɪk eɪ ʃeər ɪn
részt vesz, foglalkozik2
  1. engage in
   USA: e·ngeɪ'ʤ ɪ'n UK: ɪngeɪʤ ɪn
részt vesz (vmiben)13
részt vesz vmiben2
  1. stand in
   USA: stæ'nd ɪ'n UK: stænd ɪn
  1. share in
   USA: ʃe'r ɪ'n UK: ʃeər ɪn
  1. join in
   USA: ʤɔɪ'n ɪ'n UK: ʤɔɪn ɪn
  1. be involved in
   USA: biː· ɪ"nvɔ'lvd ɪ'n UK: biː ɪnvɔlvd ɪn
részt vesz vmin13
hadjáratban részt vesz2
  1. campaign
   USA: kæ·mpeɪ'n UK: kæmpeɪn
konferencián részt vesz2
  1. 1.2 pow-wow
   USA: paʊ'waʊ" UK: paʊwaʊ
megfigyelőként részt vesz2
tevékenyen részt vesz vmiben2
gátfutásban vesz részt2
  1. hurdle
   USA: həː'dʌ·l UK: həːdl
Phare Irányítási Bizottság - A "gazdasági szerkezetváltás segélyalapjának bizottsága" a Phare-ról alkotott jogszabály rendelkezése szerint jött létre. A tagállamok képviselői vesznek részt benne, elnöke a Bizottság képviselője. Eljárási szabályzata értelm13
aki nem vesz részt egy összejövetelhez tartozó\\1
  1. wallflower
   USA: wɔː'lflaʊ"əː· UK: wɔːlflaʊər
részt veszv
  1. partizipieren
   paɐtitsi'piːrən
  1. beteiligen s.
   bə'taɪlɪgən 'ɛs
részt veszv
  1. vásárt beziehen
részt vesz (vmiben)v
részt vesz vmibenv
  1. figurative teilnehmen
játékban részt veszv
részt vesz2
részt vesz (aktívan)2
Report or add missing word to a dictionary...