COVID-19 Fight
  1. standing
   USA: stæ'ndɪ·ŋ UK: stændɪŋ
  1. immovable
   USA: ɪ"muː'vʌ·bʌ·l UK: ɪmuːvəbl
  1. immobile
   USA: ɪ"moʊ'biː"l UK: ɪmoʊbaɪl
  1. fixed
   USA: fɪ'kst UK: fɪkst
  1. fast
   USA: fæ'st UK: fɑst
  1. captive
   USA: kæ'ptɪ·v UK: kæptɪv
  1. attached
   USA: ʌ·tæ'tʃt UK: ətætʃt
rögzített helyzet1
  1. stall
   USA: stɔː'l UK: stɔːl
rögzített; megbeszélt3
  1. fixed
   USA: fɪ'kst UK: fɪkst
rögzítetten4
  1. immovably
   UK: ɪmuːvəbliː
rögzítettség1
  1. fixedness
   UK: fɪkstnes
  1. fastness
   USA: fæ'stnʌ·s UK: fɑstnəs
papírra rögzített másolat1
  1. hard copy
   USA: hɔ'rd kɔ'piː· UK: hɑd kɔpiː
keretszerződés - A Phare-nál azokat a szerződéseket nevezik így, amelyeket különféle tevékenységekre kötnek, standard, előre rögzített feltételek szerint, egyszerű felkérésre. Főképp szakértők rövid- távú (maximum 4 havi) szerződtetésére szolgál (pl. tanu13
szakmai javaslat - Egy cég vagy szervezet ajánlata valamely árucikk vagy szolgáltatás szállítására a szerződő hatóság által rögzített feladatmeghatározás és szakmai/műszaki paraméterek alapján. Árfeltételeket nem tartalmaz. (PHARE)13
  1. technical proposal
   USA: te'knɪ·kʌ·l prʌ·poʊ'zʌ·l UK: teknɪkl prəpoʊzl
Report or add missing word to a dictionary...