COVID-19 Fight
497 matches in 18 dictionaries. Details
ratnoun USA: ræ't UK: ræt
ratv intrans v USA: ræ't UK: ræt
ratableadj UK: reɪtəbl
rat-catchernoun
ratchetnoun USA: ræ'tʃʌ·t UK: rætʃɪt
ratchetv USA: ræ'tʃʌ·t UK: rætʃɪt
ratenoun USA: reɪ't UK: reɪt
  1. This region has the highest unemployment rate in Europe.
    1. Ez az a terület, ahol a legmagasabb a munkanélküliségi ráta Európában.
  1. The taxi was going at a tremendous rate.
    1. A taxi hatalmas sebességgel száguldott.
  1. BT rate for local and long-distance calls is given at the back of the flyer.
    1. A BT helyi és távolsági hívások díjszabása a szórólap hátulján található.
  2. We agreed a rate with the electrician before he started work.
    1. Megegyeztünk a villanyszerelővel az árban mielőtt nekilátott a munkának.
 1. US
 2. old
  1. A good idea, a first-rate idea.
    1. Kitűnő ötlet, elsőrangú ötlet.
  2. From this humble state he had raised himself until he had become a first-rate artiste.
    1. Ebből a szerény környezetből küzdötte fel magát az elsőrendű művészek sorába.
ratev trans v USA: reɪ't UK: reɪt
ratev intrans v USA: reɪ't UK: reɪt
ratev trans v USA: reɪ't UK: reɪt
  1. How do you rate his play in the match today?
    1. Hogyan értékeli játékát a mai meccsen?
  1. Rate fluctuations can raise housing loan payments for many people.
    1. Az árfolyam ingadozásai sok embernek jelenthetik a lakáshitel fizetőrészletének emelkedését.
rate-collectornoun
rate / first -exp USA: reɪ't fəː'st UK: reɪt fəːst
rate of chargingexp USA: reɪ't ʌ·v tʃɔ'rʤɪ·ŋ UK: reɪt ɔv tʃɑʤɪŋ
rate of exchangeexp USA: reɪ't ʌ·v ɪ·kstʃeɪ'nʤ UK: reɪt ɔv ɪkstʃeɪnʤ
rate of fireexp USA: reɪ't ʌ·v faɪ'r UK: reɪt ɔv faɪər
rate of flowexp USA: reɪ't ʌ·v floʊ' UK: reɪt ɔv floʊ
rate of freightexp USA: reɪ't ʌ·v freɪ't UK: reɪt ɔv freɪt
rate of interestnoun USA: reɪ't ʌ·v ɪ'ntəː·ʌ·st UK: reɪt ɔv ɪntrəst
Report or add missing word to a dictionary...