COVID-19 Fight
reasonnoun USA: riː'zʌ·n UK: riːzən
  1. What does reason know?
    1. Mit tud az értelem?
reasonv intrans v USA: riː'zʌ·n UK: riːzən
reasonv trans v USA: riː'zʌ·n UK: riːzən
  1. The reason of this is that drinking comes before eating.
    1. Ennek oka pedig az, hogy az ivás fontosabb az evésnél.
  2. We can wear anything that we like to the office, within reason.
    1. Bármilyen ruhát viselhetünk az irodában, persze az ésszerűség határain belül.
reason for activitationexp
reason for existence (of sg)noun
reason intoexp USA: riː'zʌ·n ɪ"ntʌ· UK: riːzən ɪntuː
reason outexp USA: riː'zʌ·n aʊ't UK: riːzən aʊt
reason out ofexp USA: riː'zʌ·n aʊ't ʌ·v UK: riːzən aʊt ɔv
reasonableadj USA: riː'znʌ·bʌ·l UK: riːznəbl
 1. old
  1. The reasonable man adapts himself to the world; the unreasonable one persists in trying to adapt the world to himself.
    1. Az értelmes ember alkalmazkodik a világhoz, az oktalan azt szeretné, hogy a világ alkalmazkodjék őhozzá.
  2. The suggestion was perfectly reasonable, yet it worried him obscurely.
    1. A javaslat ésszerű volt, mégis baljós érzések nyugtalanították.
  1. He bought a new car at a reasonable price.
    1. Elfogadható áron vett egy új autót.
  2. A serious illness is a reasonable excuse for not attending a trial.
    1. Egy súlyos betegség indokolt kifogás arra, miért nem vesz részt valaki a tárgyaláson.
reasonable beingsexp USA: riː'znʌ·bʌ·l biː'ɪ·ŋz UK: riːznəbl biːɪŋz
reasonable priceexp USA: riː'znʌ·bʌ·l praɪ's UK: riːznəbl praɪs
reasonable suspicionexp USA: riː'znʌ·bʌ·l sʌ·spɪ'ʃʌ·n UK: riːznəbl səspɪʃn
reasonablenessnoun USA: riː'znʌ·bʌ"lnʌ·s UK: riːznəblnəs
reasonablyadv USA: riː'zʌ·nʌ·bliː· UK: riːznəbliː
reasoningnoun USA: riː'zʌ·nɪ·ŋ UK: riːzənɪŋ
reasoningadj USA: riː'zʌ·nɪ·ŋ UK: riːzənɪŋ
beyond reasonexp USA: biː"ɔː'nd riː'zʌ·n UK: bɪjɔnd riːzən
in reasonexp USA: ɪ'n riː'zʌ·n UK: ɪn riːzən
see reasonexp USA: siː' riː'zʌ·n UK: siː riːzən
Report or add missing word to a dictionary...