COVID-19 Fight
receiptnoun USA: riː·siː't UK: rɪsiːt
 1. econ
  1. A receipt is given to each customer when purchasing travel passes or tickets.
    1. Minden vásárló részére nyugtát állítunk ki bérlet vagy jegyvásárlás alkalmával.
  1. Clothing items can be returned for exchange within 30 days of purchase with a valid receipt.
    1. Ruházati cikkeket becserélni blokk ellenében, a vásárlástól számított 30 napon belül lehet.
  2. The receipt may be given on the declarant's copy of the declaration.
    1. Az elismervény az árunyilatkozatnak a nyilatkozattevőnél maradó példányán kiadható.
receiptv trans v USA: riː·siː't UK: rɪsiːt
receipt booknoun USA: riː·siː't bʊ'k UK: rɪsiːt bʊk
receipt of paymentexp USA: riː·siː't ʌ·v peɪ'mʌ·nt UK: rɪsiːt ɔv peɪmənt
receipt of paymentexp USA: riː·siː't ʌ·v peɪ'mʌ·nt UK: rɪsiːt ɔv peɪmənt
receiptsnoun USA: riː·siː'ts UK: rɪsiːts
receipt-stampnoun
on receiptexp USA: ɔ'n riː·siː't UK: ɔn rɪsiːt
on receipt ofexp USA: ɔ'n riː·siː't ʌ·v UK: ɔn rɪsiːt ɔv
gross receiptsexp USA: groʊ's riː·siː'ts UK: groʊs rɪsiːts
against a receiptexp USA: ʌ·ge'nst eɪ' riː·siː't UK: əgenst eɪ rɪsiːt
proof of receiptexp USA: pruː'f ʌ·v riː·siː't UK: pruːf ɔv rɪsiːt
proof of receiptexp USA: pruː'f ʌ·v riː·siː't UK: pruːf ɔv rɪsiːt
be in receipt ofexp USA: biː· ɪ'n riː·siː't ʌ·v UK: biː ɪn rɪsiːt ɔv
Report or add missing word to a dictionary...