COVID-19 Fight
478 matches in 18 dictionaries. Details
ref1 USA: re'f UK: ref
ref.1 USA: re'f UK: ref
reface2 2.2 UK: riːfeɪs
refashion2 2.2 UK: riːfæʃn
refection1 UK: rɪfekʃn
refectory1 UK: rɪfektəriː
refer2 USA: rʌ·fəː' UK: rɪfəːr
  1. He refers to the fact that the police has already closed the investigation.
    1. Arra a tényre hivatkozik, hogy a rendőrség már lezárta a vizsgálatot.
  2. In his autobiography he often refers to his happy childhood.
    1. Önéletrajzában gyakran utal vissza boldog gyermekkorára.
  3. My doctor referred me to a hospital specialist.
    1. Az orvosom elküldött egy kórházi szakorvoshoz.
referee1 USA: re"fəː·iː' UK: refəriː
referee2 2.1 USA: re"fəː·iː' UK: refəriː
referee2 2.2 USA: re"fəː·iː' UK: refəriː
reference1 USA: re'frʌ·ns UK: refrəns
  1. Knowing what had happened, I avoided making any reference to her ex-husband.
    1. Tudván mi történt, elkerültem hogy bármiféle célzást tegyek a volt férjére.
  1. 80
   1. The income reference period shall be a 12-month period.
     1. A jövedelmi referencia-időszak 12 hónap.
   1. He holds very good references from his previous employers.
     1. Kiváló ajánlólevelekkel rendelkezik korábbi munkaadóitól.
  1. With reference to your letter of 25 April, I am writing to inform you about the online ordering process.
    1. Hivatkozással április 25-én kelt levelére, ezúton tájékoztatom Önt az online rendelés menetéről.
reference2 USA: re'frʌ·ns UK: refrəns
  1. The book is full of references to places that I know well.
    1. A könyvben számos utalás van olyan helyekre, melyeket jól ismerek.
reference book1 USA: re'frʌ·ns bʊ'k UK: refrəns bʊk
referenced3 USA: re'frʌ·nst UK: refrənst
reference library1 USA: re'frʌ·ns laɪ'bre"riː· UK: refrəns laɪbrəriː
reference manual13 USA: re'frʌ·ns mæ'nyuː·ʌ·l UK: refrəns mænjʊəl
reference mark1 USA: re'frʌ·ns mɔ'rk UK: refrəns mɑk
reference number1 USA: re'frʌ·ns nʌ'mbəː· UK: refrəns nʌmbər
referendum1 USA: re"fəː·e'ndʌ·m UK: refərendəm
referential integrity1 UK: refərenʃl ɪntegrɪtiː
Report or add missing word to a dictionary...