COVID-19 Fight
regionális program - Három vagy több partnerországot felölelő, közös célok jegyében fogant, közös tevékenységgel megvalósítandó programok elnevezése. Ld. még (PHARE)exp
    1. regional programme
      USA: riː'ʤʌ·nʌ·l proʊ'græ"m UK: riːʤənl proʊgræm
Report or add missing word to a dictionary...