COVID-19 Fight
42 matches in 11 dictionaries. Details
reliefnoun USA: riː·liː'f UK: rɪliːf
 1. arts
  1. You can see some beautiful marble reliefs in the front of the Museum.
reliefnoun USA: riː·liː'f UK: rɪliːf
   1. She took a big breath of relief, when she found the key she was looking for for hours.
     1. Nagyot sóhajtott a megkönnyebbüléstől, mikor megtalálta a kulcsot amit már órák óta keresett.
   1. Many caritative organizations send relief to people made homeless by floods.
     1. Számos karitatív szervezet küld segélyt az árvíz miatt hajléktalanná vált embereknek.
 1. law
 2. arch
  1. The treatment gave some relief to his pains.
    1. A kezelés némi enyhülést adott fájdalmaira.
  2. After 24 hours on duty, we were happy to hear the relief was already on the way.
    1. 24 órás szolgálat után nagyon boldogok voltunk mikor megtudtuk, már úton van a váltás.
  3. Coins have pictures on them in relief.
    1. A pénzérmékre kidomborodva visznek fel képeket.
relief crewnoun USA: riː·liː'f kruː' UK: rɪliːf kruː
relief / heaved a sigh of -exp USA: riː·liː'f hiː'vd eɪ' saɪ' ʌ·v UK: rɪliːf hiːvd eɪ saɪ ɔv
relief organizationexp USA: riː·liː'f ɔː"rgʌ·nʌ·zeɪ'ʃʌ·n UK: rɪliːf ɔːgənaɪzeɪʃn
relief pilotnoun USA: riː·liː'f paɪ'lʌ·t UK: rɪliːf paɪlət
relief roadnoun USA: riː·liː'f roʊ'd UK: rɪliːf roʊd
relief (sought)exp USA: riː·liː'f sɔː't UK: rɪliːf sɔːt
relief trainnoun USA: riː·liː'f treɪ'n UK: rɪliːf treɪn
relief troopsnoun USA: riː·liː'f truː'ps UK: rɪliːf truːps
relief tubenoun USA: riː·liː'f tyuː'b UK: rɪliːf tjuːb
relief worknoun USA: riː·liː'f wəː'k UK: rɪliːf wəːk
equitable reliefexp USA: e'kwʌ·tʌ·bʌ·l riː·liː'f UK: ekwɪtəbl rɪliːf
half reliefnoun USA: hæ'f riː·liː'f UK: hɑf rɪliːf
high reliefexp USA: haɪ' riː·liː'f UK: haɪ rɪliːf
low reliefexp USA: loʊ' riː·liː'f UK: loʊ rɪliːf
surface reliefnoun USA: səː'fʌ·s riː·liː'f UK: səːfɪs rɪliːf
bring into reliefv USA: brɪ'ŋ ɪ"ntʌ· riː·liː'f UK: brɪŋ ɪntuː rɪliːf
throw into reliefv USA: θroʊ' ɪ"ntʌ· riː·liː'f UK: θroʊ ɪntuː rɪliːf
heaved a sigh of reliefexp USA: hiː'vd eɪ' saɪ' ʌ·v riː·liː'f UK: hiːvd eɪ saɪ ɔv rɪliːf
Report or add missing word to a dictionary...