COVID-19 Fight
rendesenadv
  1. trimly
   UK: trɪmliː
  1. tidily
   UK: taɪdɪliː
  1. regularly
   USA: re'gyʌ·ləː·liː· UK: regjʊləliː
  1. fair
   USA: fe'r UK: feər
rendesen, alaposanadv
  1. properly
   USA: prɔ'pəː·liː· UK: prɔpəliː
  1. Alkalomhoz illően volt öltözve.
    1. She was properly dressed.
  2. Ha a napon tartózkodsz, kalappal vagy kendővel védd megfelelően a fejedet.
    1. If you stay in the sun, protect your head properly with a hat or scarf.
rendesen felkészülexp
  1. get one's ducks in a row
   USA: gɪ't wʌ'nz dʌ'ks ɪ'n eɪ' roʊ' UK: get wʌnz dʌks ɪn eɪ roʊ
rendesen viselkedőadj
  1. orderly
   USA: ɔː'rdəː·liː· UK: ɔːdəliː
mint rendesenexp
  1. as usual
   USA: e'z yuː'ʒuː·ʌ·l UK: əz juːʒʊəl
viselkedj rendesen!exp
  1. behave yourself!
   USA: bʌ·heɪ'v yɔː'rse·lf UK: bɪheɪv jɔːself
  1. be good!
   USA: biː· gʌ·d UK: biː gʊd
nem fejlödik ki rendesen,exp
Report or add missing word to a dictionary...