COVID-19 Fight
rendszeresadj
  1. systemic
   USA: sɪ"ste'mɪ·k UK: sɪstemɪk
  1. systematical
   UK: sɪstəmætɪkəl
  1. systematic
   USA: sɪ"stʌ·mæ'tɪ·k UK: sɪstəmætɪk
  1. informal regular
   USA: reɪ'gyʌ·ləː· UK: regjʊlər
  1. A gyógyszer csak rendszeres orvosi ellenőrzés mellett szedhető.
    1. To take this medicine needs a regular medical checkup.
  1. figurative organic
   USA: ɔː·rgæ'nɪ·k UK: ɔːgænɪk
  1. orderly
   USA: ɔː'rdəː·liː· UK: ɔːdəliː
  1. methodical
   USA: mʌ·θɔ'dʌ·kʌ·l UK: mɪθɔdɪkl
rendszeres jelenlétexp
  1. regular attendance
   USA: reɪ'gyʌ·ləː· ʌ·te'ndʌ·ns UK: regjʊlər ətendəns
rendszeres látogatónoun
  1. informal regular
   USA: reɪ'gyʌ·ləː· UK: regjʊlər
  1. regular visitor
   USA: reɪ'gyʌ·ləː· vɪ'zʌ·təː· UK: regjʊlər vɪzɪtər
rendszeres lógásnoun
  1. absenteeism
   USA: æ"bsʌ·ntiː'ɪ"zʌ·m UK: æbsəntiːɪzəm
rendszeres távolmaradásnoun
  1. absenteeism
   USA: æ"bsʌ·ntiː'ɪ"zʌ·m UK: æbsəntiːɪzəm
rendszeresenadv
  1. regularly
   USA: re'gyʌ·ləː·liː· UK: regjʊləliː
  1. organically
   USA: ɔː·rgæ'nɪ·kliː· UK: ɔːgænɪkliː
rendszeresen csinál vmitexp
rendszeresen imádkozóadj
  1. prayerful
   USA: preɪ'əː·fʌ·l
rendszeresen közlekedikv
  1. ply
   USA: plaɪ' UK: plaɪ
rendszeresen látogatv
  1. visit
   USA: vɪ'zʌ·t UK: vɪzɪt
rendszeresen tájékoztat vkitv
  1. keep sy posted
   USA: kiː'p saɪ' poʊ'stʌ·d
rendszeresen távol maradónoun
  1. absentee
   USA: æ"bsʌ·ntiː' UK: æbsəntiː
rendszeresen vásárolv
  1. patronize
   USA: peɪ'trʌ·naɪ"z UK: pætrənaɪz
rendszeresen értesít vkitv
  1. keep sy posted
   USA: kiː'p saɪ' poʊ'stʌ·d
rendszerességnoun
  1. regularity
   USA: re"gyʌ·le'rʌ·tiː· UK: regjʊlærɪtiː
  1. method
   USA: me'θʌ·d UK: meθəd
szabályos, rendszeresadj
  1. regular
   USA: reɪ'gyʌ·ləː· UK: regjʊlər
szisztematikus, rendszeresadj
  1. systematic
   USA: sɪ"stʌ·mæ'tɪ·k UK: sɪstəmætɪk
elkezd vmit rendszeresen csinálniexp
  1. take to doing
   USA: teɪ'k tʌ· duː'ɪ·ŋ UK: teɪk tuː duːɪŋ
Report or add missing word to a dictionary...