154 matches in 8 dictionaries. Details
repülőgépnoun
  1. plane
   USA: pleɪ'n UK: pleɪn
  1. slang US can
   USA: kʌ·n UK: kæn
  1. airplane
   USA: e'rpleɪ"n UK: eəpleɪn
  1. aircraft
   USA: e'rkræ"ft UK: eəkrɑft
  1. aeroplane
   UK: eərəpleɪn
repülőgép-anyahajónoun
  1. informal flattop
   UK: flættɔp
  1. aircraft carrier
   USA: e'rkræ"ft kæ'riː·əː· UK: eəkrɑft kærɪər
repülőgép beüvegezett tornyanoun
 1. mil
  1. glasshouse
   UK: glɑshaʊs
repülőgépből kilőtt rakétanoun
  1. aircraft rocket
   USA: e'rkræ"ft rɔ'kʌ·t UK: eəkrɑft rɔkɪt
  1. deplane
   UK: diːpleɪn
  1. deplane
   UK: diːpleɪn
repülőgép-eltérítésnoun
  1. hijacking
   USA: haɪ'ʤæ"kɪ·ŋ UK: haɪʤækɪŋ
  1. by air
   USA: baɪ' e'r UK: baɪ eər
repülőgéphajtóműnoun
repülőgép lezuhanásnoun
  1. crackup
   UK: krækʌp
repülőgép pilótáját irányítjav
 1. mil
  1. informal coach
   USA: koʊ'tʃ UK: koʊtʃ
repülőgépről leszállv
  1. deplane
   UK: diːpleɪn
repülőgép-szerelőnoun
  1. rigger
   UK: rɪgər
repülőgép-szerencsétlenségnoun
  1. crash
   USA: kræ'ʃ UK: kræʃ
repülőgéptörzsnoun
  1. fuselage
   USA: fyuː'sʌ·lɪ·ʤ UK: fjuːzəlɑʒ
repülőgépváznoun
  1. air-frame
   USA: e'rfreɪ"m UK: eəfreɪm
alsószárnyas repülőgépnoun
atombombázó repülőgépexp
  1. atomic destroyer
   USA: ʌ·tɔ'mɪ·k dʌ·strɔɪ'əː· UK: ətɔmɪk dɪstrɔɪər
  1. atomic bomber
   USA: ʌ·tɔ'mɪ·k bɔ'məː· UK: ətɔmɪk bɔmər
bérelt repülőgépexp
  1. chartered plane
   USA: tʃɔ'rtəː·d pleɪ'n UK: tʃɑtəd pleɪn
egyfedelű repülőgépnoun
  1. monoplane
   USA: mɔ'nʌ·pleɪ"n UK: mɔnəpleɪn
felderítő repülőgépnoun
  1. reconnaissance plane
   USA: riː·kɔ'nʌ·sʌ·ns pleɪ'n UK: rɪkɔnɪsəns pleɪn
Report or add missing word to a dictionary...