COVID-19 Fight
reservenoun USA: riː·zəː'v UK: rɪzəːv
  1. Elinor liked the Colonel - in spite of his gravity and reserve.
    1. Elinor komoly tartózkodása ellenére is kedvelte az ezredest.
  1. The team brought two reserves in case anybody was injured.
    1. A csapat két tartalékjátékost is hozott arra az esetre, ha valaki lesérül.
  2. The biggest nature reserve in Great Britain is probably the Lake District.
    1. Nagy-Britannia legnagyobb természetvédelmi területe minden bizonnyal a Tóvidék.
  3. I have already reserved a room at the hotel.
    1. Már lefoglaltam a szobát a hotelben.
reservev trans v USA: riː·zəː'v UK: rɪzəːv
  1. Fortunately, there was still enough air in the reserve tanks.
    1. Szerencsére volt elég levegő a tartalék tartályokban.
reserve chuteexp USA: riː·zəː'v ʃuː't UK: rɪzəːv ʃuːt
reserve forceexp USA: riː·zəː'v fɔː'rs UK: rɪzəːv fɔːs
reserve foundnoun USA: riː·zəː'v faʊ'nd UK: rɪzəːv faʊnd
reserve fundnoun USA: riː·zəː'v fʌ'nd UK: rɪzəːv fʌnd
reserve parachuteexp USA: riː·zəː'v pe'rɪ·ʃuː"t UK: rɪzəːv pærəʃuːt
reserve pricenoun USA: riː·zəː'v praɪ's UK: rɪzəːv praɪs
reserve the rightexp USA: riː·zəː'v ðiː· raɪ't UK: rɪzəːv ðiː raɪt
reserve the right of recoursev USA: riː·zəː'v ðiː· raɪ't ʌ·v riː'kɔː·rs UK: rɪzəːv ðiː raɪt ɔv rɪkɔːs
reserved seatexp USA: riː·zəː'vd siː't UK: rɪzəːvd siːt
reserved seat ticketexp USA: riː·zəː'vd siː't tɪ'kʌ·t UK: rɪzəːvd siːt tɪkɪt
reserved wordexp USA: riː·zəː'vd wəː'd UK: rɪzəːvd wəːd
reservedlyadv UK: rɪzəːvɪdliː
reservedsectorsnoun
central reserveexp USA: se'ntrʌ·l riː·zəː'v UK: sentrəl rɪzəːv
gold reservenoun USA: goʊ'ld riː·zəː'v UK: goʊld rɪzəːv
nature reservenoun USA: neɪ'tʃəː· riː·zəː'v UK: neɪtʃər rɪzəːv
(to) reserve the rightexp USA: tʌ· riː·zəː'v ðiː· raɪ't UK: tuː rɪzəːv ðiː raɪt
Report or add missing word to a dictionary...