COVID-19 Fight
respectnoun USA: riː·spe'kt UK: rɪspekt
  1. In this respect they resembled many of the emotions in my breast.
    1. Ebből a szempontból a szívemben dúló érzelmekhez hasonlítottak.
  1. Everyone had respect for poor Martin Cunningham.
    1. Sajátos tisztelet övezte a szerencsétlen Martin Cunninghamet.
respectv trans v USA: riː·spe'kt UK: rɪspekt
  1. It would have suited me in every respect.
    1. Minden tekintetben tökéletesen megfelelt volna.
  2. You should respect other people's feelings.
    1. Tekintetbe kell venned mások érzéseit.
  1. The Union shall respect cultural, religious and linguistic diversity.
    1. Az Unió tiszteletben tartja a kulturális, vallási és nyelvi sokféleséget.
respect 1.exp
respectabilities of the townexp UK: rɪspektəbɪlɪtɪz ɔv ðiː taʊn
respectabilitynoun USA: riː·spe"ktʌ·bɪ'lʌ·tiː· UK: rɪspektəbɪlɪtiː
respectfuladj USA: rʌ·spe'ktfʌ·l UK: rɪspektfəl
respectfullyadv USA: rʌ·spe'ktfʌ·liː· UK: rɪspektfəliː
respectfulnessnoun UK: rɪspektfəlnəs
respectiveadj USA: riː·spe'ktɪ·v UK: rɪspektɪv
respectivellynoun
respectivelyadv USA: rʌ·spe'ktɪ·vliː· UK: rɪspektɪvliː
respectsnoun USA: riː·spe'ks UK: rɪspekts
respectsv USA: riː·spe'ks UK: rɪspekts
high respectexp USA: haɪ' riː·spe'kt UK: haɪ rɪspekt
have respect forv USA: hæ'v riː·spe'kt frəː· UK: hæv rɪspekt fəː
in respect ofexp USA: ɪ'n riː·spe'kt ʌ·v UK: ɪn rɪspekt ɔv
in respect toexp USA: ɪ'n riː·spe'kt tʌ· UK: ɪn rɪspekt tuː
Report or add missing word to a dictionary...