COVID-19 Fight
36 matches in 9 dictionaries. Details
robbanásnoun
  1. fulmination
   UK: fʌlmɪneɪʃn
  1. explosion
   USA: ɪ·ksploʊ'ʒʌ·n UK: ɪksploʊʒn
  1. detonation
   USA: de"tʌ·neɪ'ʃʌ·n UK: detəneɪʃn
  1. bursting
   USA: bəː'stɪ·ŋ UK: bəːstɪŋ
  1. burst
   USA: bəː'st UK: bəːst
  1. blowup
   USA: bloʊ'ʌ"p
  1. blow-up
   USA: bloʊ'ʌ"p
  1. blasting
   USA: blæ'stɪ·ŋ UK: blɑstɪŋ
  1. blast
   USA: blæ'st UK: blɑst
robbanásig feszültv
  1. at fever pitch
   USA: æ't fiː'vəː· pɪ'tʃ UK: ət fiːvər pɪtʃ
robbanásig feszült (hangulatban)v
  1. fever pitch
   USA: fiː'vəː· pɪ'tʃ UK: fiːvər pɪtʃ
  1. at fever pitch
   USA: æ't fiː'vəː· pɪ'tʃ UK: ət fiːvər pɪtʃ
robbanásszerű összeroppanásnoun
  1. implosion
   USA: ɪ"mploʊ'ʒʌ·n UK: ɪmploʊʒn
robbanásveszélyes hely/zetnoun
  1. tinderbox
   USA: tɪ'ndəː·bɔ"ks UK: tɪndəbɔks
demográfiai robbanásnoun
  1. population explosion
   USA: pɔ"pyʌ·leɪ'ʃʌ·n ɪ·ksploʊ'ʒʌ·n UK: pɔpjʊleɪʃn ɪksploʊʒn
lövedék robbanásanoun
  1. fragmentation
   USA: fræ"gmʌ·nteɪ'ʃʌ·n UK: frægmenteɪʃn
láncreakciót előidéző robbanásnoun
  1. implosion
   USA: ɪ"mploʊ'ʒʌ·n UK: ɪmploʊʒn
az ötvenes évekbeli amerikai demográfiai robbanás alatt született gyermeknoun
zéró pont (az a pontos hely, ahol a nukleáris robbanás végbe megy)exp
  1. ground zero
   USA: graʊ'nd ziː'roʊ· UK: graʊnd zɪəroʊ
zéró terület (az a pontos hely, ahol a nukleáris robbanás végbe megy)exp
  1. ground zero
   USA: graʊ'nd ziː'roʊ· UK: graʊnd zɪəroʊ
robbanásnoun
  1. figurative e Explosion
   ɛksplo'zioːn
   1. pluralForm:
   2. Explosionen
   1. genitiveForm:
   2. Explosion
robbanásnoun
robbanásundef
robbanásundef
robbanás-adj
robbanásiadj
robbanásos kitörési fázisundef
 1. vulkáné
 2. vulkáné
robbanásszerű fejlődésundef
Report or add missing word to a dictionary...