rodzaj
    1. nyelvtani nem
rodzaj drobnego węgierskiego makaronu
rodzaj męski
rodzaj nijaki
rodzaj żeński
Księga Rodzaju
swego rodzaju
Report or add missing word to a dictionary...