rosszuladv
  1. wrong
   USA: rɔː'ŋ UK: rɔŋ
  1. poorly
   USA: pʊ'rliː· UK: pʊəliː
  1. informal slang nohow
   UK: noʊhaʊ
  1. ill
   USA: ɪ'l UK: ɪl
  1. US evilly
   UK: iːvəliː
  1. evil
   USA: iː'vʌ·l UK: iːvl
  1. crookedly
   UK: krʊkɪdliː
  1. badly
   USA: bæ'dliː· UK: bædliː
  1. amiss
   USA: ʌ·mɪ's UK: əmɪs
rosszul alkalmazv
  1. figurative misplace
   USA: mɪ"spleɪ's UK: mɪspleɪs
rosszul alkalmazkodóadj
  1. maladjusted
   USA: mæ"lʌ·ʤʌ'stʌ·d UK: mæləʤʌstɪd
rosszul bánikv
  1. informal pull about
   USA: pʊ'l ʌ·baʊ't UK: pʊl əbaʊt
  1. misuse
   USA: mɪ"syuː's UK: mɪsjuːz
  1. mistreat
   USA: mɪ"striː't UK: mɪstriːt
  1. mishandle
   USA: mɪ"shæ'ndʌ·l UK: mɪshændl
  1. abuse
   USA: ʌ·byuː'z UK: əbjuːz
rosszul bánik vkivelv
  1. pull about
   USA: pʊ'l ʌ·baʊ't UK: pʊl əbaʊt
  1. maltreat
   UK: mæltriːt
rosszul bánik vmivelv
  1. abuse
   USA: ʌ·byuː'z UK: əbjuːz
rosszul csinálv
  1. bitch
   USA: bɪ'tʃ UK: bɪtʃ
rosszul célozv
  1. misdirect
   USA: mɪ"sdɪ·re'kt UK: mɪsdɪrekt
rosszul címezv
  1. misdirect
   USA: mɪ"sdɪ·re'kt UK: mɪsdɪrekt
rosszul címzettadj
  1. misdirected
   USA: mɪ"sdɪ·re'ktʌ·d UK: mɪsdɪrektɪd
rosszul ejt kiv
  1. mispronounce
   USA: mɪ"sprʌ·naʊ'ns UK: mɪsprənaʊns
rosszul elköltöttadj
  1. misspent
   USA: mɪ"spe'nt UK: mɪsspent
rosszul eltöltöttadj
  1. misspent
   USA: mɪ"spe'nt UK: mɪsspent
rosszul felfogottadj
  1. misconceived
   USA: mɪ"skʌ·nsiː'vd UK: mɪskənsiːvd
rosszul felhasználtadj
  1. misdirected
   USA: mɪ"sdɪ·re'ktʌ·d UK: mɪsdɪrektɪd
rosszul felszereltadj
  1. bare
   USA: be'r UK: beər
rosszul fog nekiv
  1. start at the wrong end
   USA: stɔ'rt æ't ðiː· rɔː'ŋ e'nd UK: stɑt ət ðiː rɔŋ end
  1. begin at the wrong end
   USA: bɪ·gɪ'n æ't ðiː· rɔː'ŋ e'nd UK: bɪgɪn ət ðiː rɔŋ end
rosszul fog neki vminekv
  1. start at the wrong end
   USA: stɔ'rt æ't ðiː· rɔː'ŋ e'nd UK: stɑt ət ðiː rɔŋ end
  1. begin at the wrong end
   USA: bɪ·gɪ'n æ't ðiː· rɔː'ŋ e'nd UK: bɪgɪn ət ðiː rɔŋ end
rosszul fogad vmtexp
  1. take badly
   USA: teɪ'k bæ'dliː· UK: teɪk bædliː
rosszul hallv
  1. mishear
   USA: mɪ"shiː'r
Report or add missing word to a dictionary...