COVID-19 Fight
4 matches in 2 dictionaries. Details
ruházati cikkexp
  1. article of clothing
   USA: ɔ'rtʌ·kʌ·l ʌ·v kloʊ'ðɪ·ŋ UK: ɑtɪkl ɔv kloʊðɪŋ
ruházati cikkeknoun
  1. clothes
   USA: kloʊ'z UK: kloʊðz
  1. articles of clothing
   USA: ɔ'rtʌ·kʌ·lz ʌ·v kloʊ'ðɪ·ŋ UK: ɑtɪklz ɔv kloʊðɪŋ
női ruházati cikkekundef
 1. mode
  1. moda
   tsz-ban
M méretű ruházati cikknoun
  1. medium
   f inv
Report or add missing word to a dictionary...